Om bolaget (GEM)

Green Minerals

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +9,91 %
 • Utv. idag NOK
  +1,398 NOK
 • Köp
  14,000
 • Sälj
  19,500
 • Senast
  15,500
 • Högst
  15,500
 • Lägst
  14,002
 • Antal
  6 772
 • Tid
  16:30:00

Green Minerals

Green Minerals är verksamma inom offshore industrin. Bolaget är specialiserade inom djuphavsbrytning, prospektering samt vidare utvinning av sällsynta jordartsmetaller. Störst andel av förnödenheterna består av marina metaller & mineraler. Verksamhet återfinns inom Norge, där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar. Kunderna består huvudsakligen av industriella aktörer runtom den globala marknaden.
VD
Gunnar Jansen
Ordförande
Ståle Rodahl
Hemsida
https://green...
Bransch
-
Börsvärde
181 724 012 NOK
Green Minerals
12 886 400 aktier
Totalt
12 886 400 aktier
Introdatum
2021-03-22

Kommande händelser

2021-10-22
Delårsrapport
2022-01-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-07-23
Delårsrapport
2021-05-19
Ordinarie utdelning Green Minerals
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-19
 • Utdelningsdag: -
2021-05-18
Bolagsstämma
2021-04-23
Delårsrapport
2021-04-23
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-