Om bolaget (GEM)

Green Minerals

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,73 %
 • Utv. idag NOK
  +0,75 NOK
 • Köp
  9,10
 • Sälj
  12,00
 • Senast
  11,90
 • Högst
  12,00
 • Lägst
  10,25
 • Antal
  6 419
 • Tid
  16:30:00

Green Minerals

Green Minerals är verksamma inom offshore industrin. Bolaget är specialiserade inom djuphavsbrytning, prospektering samt vidare utvinning av sällsynta jordartsmetaller. Störst andel av förnödenheterna består av marina metaller & mineraler. Verksamhet återfinns inom Norge, där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar. Kunderna består huvudsakligen av industriella aktörer runtom den globala marknaden. Green Minerals grundades år 2020 och har sitt huvudkontor i Norge.
VD
Gunnar Jansen
Ordförande
Ståle Rodahl
Hemsida
https://green...
Bransch
-
Börsvärde
143 683 360 NOK
Green Minerals
12 886 400 aktier
Totalt
12 886 400 aktier
Introdatum
2021-03-23

Kommande händelser

2022-08-12
Delårsrapport
2022-10-28
Delårsrapport
2023-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-05-27
Ordinarie utdelning Green Minerals
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-27
 • Utdelningsdag: -
2022-05-26
Bolagsstämma
2022-05-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Seabird Exploration PLC 55,50 55,50
Anderson Invest AS 4,30 4,30
Artel AS 3,50 3,50
Møsbu AS 3,10 3,10
IKM Industri-Invest AS 1,70 1,70
IFG Holding AS 1,40 1,40
Silvercoin Industries AS 1,40 1,40
Storfjell AS 1,20 1,20
Jarle Norman-Hansen 1,10 1,10
DnB NOR Bank ASA 0,90 0,90
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-51,14
Balanslikviditet
3 189,20
Räntabilitet totalt kapital %
-49,50
Kassalikviditet
3 189,20
Ändring eget kapital %
-35,87
Soliditet %
96,86
Ändring totalt kapital %
-33,95
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
0,00