Om bolaget (HEALTH)

Nightingale Health Oyj B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,85 %
 • Utv. idag EUR
  +0,126 EUR
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,400
 • Högst
  3,526
 • Lägst
  3,358
 • Antal
  111 989
 • Tid
  17:29:33

Nightingale Health

Nightingale Health är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar plattformar och tjänster inom blodanalyser som används i sjukdomsförebyggande syfte. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom Europa.
VD
Teemu Suna
Ordförande
Timo Soininen
Hemsida
https://night...
Bransch
-
Börsvärde
198 435 938 EUR
Nightingale Health Oyj B
36 227 429 aktier
Totalt
60 609 633 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-28
Bolagsstämma
2021-10-29
Ordinarie utdelning Nightingale Health Oyj B
 • Utdelning/aktie: 0,00 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-29
 • Utdelningsdag: -
2022-02-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-09-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Antti Kangas 8,90 20,30
Pasi Solininen 8,90 20,30
Cor Group Oy 7,40 11,20
Teemu Suna 4,40 10,00
Fjärde AP-Fonden 4,00 0,90
TJP Consulting Oy 2,50 0,60
Peter Würtz 1,90 4,30
Koskelo Maarit Irene 1,50 0,30
New Energy Finland Oy 1,30 0,30
Saksman Satu Sinikka 1,00 2,00
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-