Om bolaget (VERY)

Very Good Food Company Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,55 %
 • Utv. idag CAD
  +0,11 CAD
 • Köp
  3,20
 • Sälj
  3,21
 • Senast
  3,21
 • Högst
  3,40
 • Lägst
  3,13
 • Antal
  115 309
 • Tid
  21:59:59

Very Good Food Company

Very Good Food Company är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget bedriver verksamhet inom detalj- och partihandel och erbjuder ett brett utbud av livsmedelsprodukter. Produkterna inkluderar huvudsakligen växtbaserade kött och alternativa råvaror. Verksamheten drivs globalt via flertalet produktions- och distributionsanläggningar med störst närvaro inom Nordamerika. Kunderna består huvudsakligen av grossister samt privata aktörer.
VD
Mitchell Scott
Ordförande
Mitchell Scott
Hemsida
https://www.v...
Bransch
-
Börsvärde
301 686 739 CAD
Very Good Food Company Inc
97 318 303 aktier
Totalt
97 318 303 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-29
Bolagsstämma
2020-08-27
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-