Om bolaget (ACH)

Aker Clean Hydrogen

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,14 %
 • Utv. idag NOK
  +0,010 NOK
 • Köp
  6,521
 • Sälj
  7,070
 • Senast
  6,940
 • Högst
  7,180
 • Lägst
  6,551
 • Antal
  730 624
 • Tid
  16:30:00

Aker Clean Hydrogen

Aker Clean Hydrogen är verksamma inom energibranschen. Bolaget utvecklar, bygger och driver ren väteproduktion i industriell skala. Bolaget ägs av Aker Horizons och samarbetar med hela Aker-gruppen, inklusive systemintegration, teknik, teknikutveckling, projektgenomförande, digitalisering och ekonomisk optimering mellan de underliggande bolagen i koncernen. Bolaget har sin primära verksamhet i Skandinavien.
VD
Knut Olaf Nyborg
Ordförande
Karl Johnny Hersvik
Hemsida
https://akerc...
Bransch
-
Börsvärde
4 766 145 005 NOK
Aker Clean Hydrogen
687 755 412 aktier
Totalt
687 755 412 aktier
Introdatum
2021-03-09

Kommande händelser

2021-10-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-07-14
Delårsrapport
2021-05-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-