Om bolaget (HAV)

HAV Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,35 %
 • Utv. idag NOK
  +0,050 NOK
 • Köp
  13,950
 • Sälj
  14,190
 • Senast
  14,190
 • Högst
  14,200
 • Lägst
  13,938
 • Antal
  34 123
 • Tid
  16:30:01

HAV Group

HAV Group är verksamma inom energi- och tillverkningsindustrin. Bolaget arbetar med utveckling av energilösningar till sjöfartsindustrin. Produktportföljen är bred och inkluderar bland annat system för vätgasenergi samt för hantering av ballast. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice, support och underhåll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Skandinavien. HAV-koncernen grundades 2021.
VD
Gunnar Larsen
Ordförande
Vegard Sævik
Hemsida
https://www.h...
Bransch
-
Börsvärde
494 900 000 NOK
HAV Group
35 000 000 aktier
Totalt
35 000 000 aktier
Introdatum
2021-03-03

Kommande händelser

2021-08-30
Delårsrapport
2021-11-25
Delårsrapport
2022-03-10
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-28
Ordinarie utdelning HAV Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: -
2021-05-27
Delårsrapport
2021-05-27
Bolagsstämma
2021-04-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Havila Holding AS 40,40 40,40
Emini Invest AS 5,20 5,20
HSR Invest AS 5,20 5,20
Innidimman AS 5,20 5,20
MP Pensjon PK 3,80 3,80
Pison AS 1,70 1,70
Rembakk AS 1,30 1,30
Clearstream Banking S.A. 1,20 1,20
Johnsen Anders 0,90 0,90
Arntsen Bjørn Cato 0,70 0,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-