Om bolaget (HAV)

HAV Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,07 %
 • Utv. idag NOK
  +0,22 NOK
 • Köp
  10,00
 • Sälj
  11,44
 • Senast
  10,86
 • Högst
  10,86
 • Lägst
  10,22
 • Antal
  39 213
 • Tid
  16:30:00

HAV Group

HAV Group är verksamma inom energi- och tillverkningsindustrin. Bolaget arbetar med utveckling av energilösningar till sjöfartsindustrin. Produktportföljen är bred och inkluderar bland annat system för vätgasenergi samt för hantering av ballast. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice, support och underhåll. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom Skandinavien. HAV-koncernen grundades 2021.
VD
Gunnar Larsen
Ordförande
Vegard Sævik
Hemsida
https://www.h...
Bransch
-
Börsvärde
372 400 000 NOK
HAV Group
35 000 000 aktier
Totalt
35 000 000 aktier
Introdatum
2021-03-04

Kommande händelser

2022-11-30
Delårsrapport
2023-03-10
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-08-31
Delårsrapport
2022-05-31
Delårsrapport
2022-05-30
Bolagsstämma
2022-05-23
Ordinarie utdelning HAV Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-23
 • Utdelningsdag: -
2022-03-11
Årsrapport
2021-11-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Havila Holding AS 25,00 25,00
Farvatn Capital AS 6,90 6,90
Havyard Group ASA 5,30 5,30
MP Pensjon PK 4,40 4,40
HAV Group ASA 3,50 3,50
Emini Invest AS 3,20 3,20
HSR Invest AS 3,20 3,20
Innidimman AS 3,20 3,20
Avanza Bank AB 2,90 2,90
Nordnet Bank AB 2,80 2,80
Datum för årsredovisning
2022-08-31
Räntetäckningsgrad
431,78
Räntabilitet eget kapital %
41,95
Balanslikviditet
131,56
Räntabilitet totalt kapital %
9,57
Kassalikviditet
123,51
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
24,27
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
115,00
Bruttomarginal %
41,50
Varulagrets oms. hast.
4,54
Rörelsemarginal %
8,85
Kundfordringar oms. hast.
11,20
Nettomarginal %
8,33
Andel utdelad vinst %
-