Om bolaget (CIRCA)

Circa Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,83 %
 • Utv. idag NOK
  +0,150 NOK
 • Köp
  17,000
 • Sälj
  19,100
 • Senast
  18,150
 • Högst
  18,206
 • Lägst
  17,012
 • Antal
  116 151
 • Tid
  16:30:00

Circa Group

Circa Group är verksamma inom bioteknik. Bolaget är en utvecklare av biokemikalier som vidare används för omvandling av avfallsmassa till diverse biokemiskt material. Tekniken används inom energisektorn vid olika produktionsprocesser. Bolaget grundades under 2006 och innehar störst verksamhet runtom den europeiska marknaden.
VD
-
Ordförande
Lars Peder Sørvaag Sperre
Hemsida
https://circa...
Bransch
-
Börsvärde
2 175 515 082 NOK
Circa Group
120 861 949 aktier
Totalt
120 861 949 aktier
Introdatum
2021-03-01

Kommande händelser

2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-06-17
Ordinarie utdelning Circa Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-17
 • Utdelningsdag: -
2021-06-16
Bolagsstämma
2021-05-27
Delårsrapport
2021-03-02
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-