Om bolaget (RANA)

Rana Gruber

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,19 %
 • Utv. idag NOK
  -1,64 NOK
 • Köp
  72,80
 • Sälj
  74,65
 • Senast
  73,26
 • Högst
  75,99
 • Lägst
  73,00
 • Antal
  115 546
 • Tid
  16:30:00

Rana Gruber

Rana Gruber är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt förädling och vidare distribution av metaller. Råvarorna består huvudsakligen av järnmalm. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot bygg- och fordonsindustrin. Verksamheten drivs runtom den skandinaviska marknaden med störst närvaro inom Norge. Huvudkontoret ligger i Mo i Rana, Norge.
VD
Gunnar Moe
Ordförande
Morten Støver
Hemsida
https://ranag...
Bransch
-
Börsvärde
2 800 660 800 NOK
Rana Gruber
37 392 000 aktier
Totalt
37 392 000 aktier
Introdatum
2021-02-25

Kommande händelser

2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-11
Delårsrapport
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-18
Ordinarie utdelning Rana Gruber
 • Utdelning/aktie: 2,90 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-18
 • Utdelningsdag: 2021-05-26
2021-05-12
Delårsrapport
2021-03-18
Bolagsstämma
2021-03-11
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-11
Räntetäckningsgrad
298,04
Räntabilitet eget kapital %
105,65
Balanslikviditet
200,35
Räntabilitet totalt kapital %
33,88
Kassalikviditet
101,35
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
47,56
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
128,61
Bruttomarginal %
74,21
Varulagrets oms. hast.
15,93
Rörelsemarginal %
39,07
Kundfordringar oms. hast.
11,45
Nettomarginal %
26,34
Andel utdelad vinst %
0,00