Om bolaget (VALUER)

Valuer Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,41 %
 • Utv. idag DKK
  -0,160 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,800
 • Högst
  2,805
 • Lägst
  2,780
 • Antal
  3 577
 • Tid
  16:59:55

Valuer Holding

Valuer Holding är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av digitala plattformar. Programvaran är egenutvecklad och används för strategi och uppföljning av potentiella innovationspartners. Kunderna består av små- och medelstora företagskunder verksamma inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster och produkter. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
VD
Dennis Juul Poulsen
Ordförande
Susanne Larsson
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
90 849 228 DKK
Valuer Holding
30 692 307 aktier
Totalt
30 692 307 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-11-26
Delårsrapport
2021-11-12
Ordinarie utdelning Valuer Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-12
 • Utdelningsdag: -
2021-11-11
Bolagsstämma
2021-09-23
Årsrapport
2021-05-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Andersen Advisory Group 31,80 31,80
Ramsgaard Invest 20,60 20,60
Dennis Poulsen Holding 15,00 15,00
Rene Giese Holding 3,40 3,40
Christian Lawaetz Holding 1,40 1,40
Domica Holding 2011 1,00 1,00
Jeffrey Abbott 0,80 0,80
Jørn Larsen 0,80 0,80
Flemming Poulfelt 0,10 0,10
Datum för årsredovisning
2021-09-23
Räntetäckningsgrad
-2 803,44
Räntabilitet eget kapital %
-33,33
Balanslikviditet
1 402,20
Räntabilitet totalt kapital %
-32,23
Kassalikviditet
1 402,20
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
93,37
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
2,90
Bruttomarginal %
68,91
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-1 074,57
Kundfordringar oms. hast.
54,68
Nettomarginal %
-1 112,90
Andel utdelad vinst %
0,00