Om bolaget (VALUER)

Valuer Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,64 %
 • Utv. idag DKK
  +0,065 DKK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  4,020
 • Högst
  4,095
 • Lägst
  3,865
 • Antal
  7 966
 • Tid
  16:59:35

Valuer Holding

Valuer Holding är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av digitala plattformar. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för strategi och uppföljning av potentiella innovationspartners. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster och produkter. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
VD
Dennis Juul Poulsen
Ordförande
Finn Peder Hove
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
121 388 074 DKK
Valuer Holding
30 692 307 aktier
Totalt
30 692 307 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-09-23
Årsrapport
2021-11-11
Bolagsstämma
2021-11-26
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-