Om bolaget (CINT)

Cint Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,28 %
 • Utv. idag SEK
  +1,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  94,80
 • Högst
  95,00
 • Lägst
  93,40
 • Antal
  75 410
 • Tid
  17:29:48

Cint Group

Cint Group är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaror. De tekniska plattformarna används för digitala marknadsundersökningar. Kunderna består av företagskunder verksamma inom ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster och tilläggsprodukter. Verksamhet innehas på global nivå med störst närvaro inom Europa och Nordamerika.
VD
Tom Buehlmann
Ordförande
Niklas Savander
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
12 788 993 786 SEK
Cint Group
136 634 549 aktier
Totalt
136 634 549 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-17
Delårsrapport
2021-11-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,47 0,48 3,30 5,05 41,61
01 Communique Laboratory Inc -1,39 1,43 -2,74 54,35 173,08
1911 Gold Corp 6,82 3,30 -21,67 -6,00 0,00
21Vianet Group Inc 4,50 14,03 0,22 -31,87 55,09
24SevenOffice 6,50 -2,24 -18,13 -28,80 9,17
3D Systems Corp 1,84 -4,94 48,24 -4,21 311,02
48North Cannabis Corp 2,86 -2,70 9,09 -23,40 -14,29
8x8 Inc 4,46 13,50 9,39 -23,66 88,84
9F Inc 8,68 16,67 95,08 27,96 -62,22
A10 Networks Inc -0,47 3,04 17,56 3,96 57,34
AAC Clyde Space -0,77 7,31 8,44 -13,32 -32,19
Ägare Kapital % Röster %
Cidron Ross 34,00 34,00
Tom Buehlmann 1,80 1,80
James Wolff 0,50 0,50
Joakim Andersson 0,30 0,30
Helene Stafferöd Weste... 0,20 0,20
Jonathan David Deitch 0,20 0,20
Niklas Savander 0,20 0,20
Cecilia Qvist 0,10 0,10
Johanna Isander 0,10 0,10
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-