Om bolaget (SKAND)

Skandia GreenPower

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,78 %
 • Utv. idag NOK
  +0,03 NOK
 • Köp
  3,80
 • Sälj
  3,92
 • Senast
  3,88
 • Högst
  3,88
 • Lägst
  3,88
 • Antal
  2 954
 • Tid
  16:18:00

Skandia GreenPower

Skandia GreenPower är ett norskt teknikbolag. Bolaget bedriver via flertalet dotterbolag verksamhet inom solenergi. Produktutbudet är brett och inkluderar huvudsakligen solcellspaneler för större privata hus samt kommersiella fastigheter. Utöver huvudverksamheten erbjuds tillhörande kringutrustning samt teknisk support. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
VD
Lene Johansen
Ordförande
Erik Edvard Tønnesen
Hemsida
https://www.s...
Bransch
-
Börsvärde
63 334 709 NOK
Skandia GreenPower
16 450 574 aktier
Totalt
16 450 574 aktier
Introdatum
2021-02-19

Kommande händelser

2022-10-25
Delårsrapport
2023-02-02
Årsrapport
2023-04-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2022-09-02
Delårsrapport
2022-06-22
Extra bolagsstämma
2022-06-08
Bolagsstämma
2022-05-02
Ordinarie utdelning Skandia GreenPower
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-02
 • Utdelningsdag: -
2022-02-11
Årsrapport
2021-12-21
Extra bolagsstämma
2021-10-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Skagerak Maturo Seed AS 14,30 14,30
Altitude Capital AS 8,70 8,70
Varner Kapital 6,00 6,00
Nor Vekst AS 5,60 5,60
Jomani AS 5,20 5,20
AS Clipper 5,00 5,00
Alfa Nor AS 3,20 3,20
Mushom Invest AS 3,00 3,00
Skeie Alpha Venture AS 2,60 2,60
Hood AS 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2022-09-02
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-26,50
Balanslikviditet
138,04
Räntabilitet totalt kapital %
-13,93
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
51,84
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
183,68
Bruttomarginal %
7,51
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-7,48
Kundfordringar oms. hast.
10,76
Nettomarginal %
-7,59
Andel utdelad vinst %
-