Om bolaget (SKAND)

Skandia GreenPower

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,12 %
 • Utv. idag NOK
  -0,110 NOK
 • Köp
  9,000
 • Sälj
  9,990
 • Senast
  9,700
 • Högst
  9,700
 • Lägst
  9,700
 • Antal
  5 500
 • Tid
  16:30:00

Skandia GreenPower

Skandia GreenPower är ett norskt teknikbolag. Bolaget bedriver via flertalet dotterbolag verksamhet inom solenergi. Produktutbudet är brett och inkluderar huvudsakligen solcellspaneler för större privata hus samt kommersiella fastigheter. Utöver huvudverksamheten erbjuds tillhörande kringutrustning samt teknisk support. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
VD
Gunnar Norheim
Ordförande
Erik Edvard Tønnesen
Hemsida
https://www.s...
Bransch
-
Börsvärde
161 380 130 NOK
Skandia GreenPower
16 450 574 aktier
Totalt
16 450 574 aktier
Introdatum
2021-02-19

Kommande händelser

2021-10-28
Delårsrapport
2022-01-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-10-04
Extra bolagsstämma
2021-08-31
Delårsrapport
2021-05-12
Ordinarie utdelning Skandia GreenPower
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-12
 • Utdelningsdag: -
2021-05-11
Bolagsstämma
2021-05-07
Delårsrapport
2021-04-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Skagerak Maturo Seed AS 14,30 14,30
Altitude Capital AS 8,70 8,70
Varner Kapital 6,00 6,00
Nor Vekst AS 5,90 5,90
AS Clipper 5,00 5,00
Alfa Nor AS 3,20 3,20
Verdipapirfondet Store... 3,20 3,20
Jomani AS 3,10 3,10
Skeie Alpha Venture AS 2,60 2,60
Bakken & Bæck AS 2,40 2,40
Datum för årsredovisning
2021-04-30
Räntetäckningsgrad
-466,28
Räntabilitet eget kapital %
-19,25
Balanslikviditet
74,88
Räntabilitet totalt kapital %
-3,70
Kassalikviditet
74,55
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
18,20
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
222,89
Bruttomarginal %
21,91
Varulagrets oms. hast.
0,12
Rörelsemarginal %
-1,57
Kundfordringar oms. hast.
15,22
Nettomarginal %
-1,66
Andel utdelad vinst %
0,00