Om bolaget (AFISH)

Arctic Fish Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,85 %
 • Utv. idag NOK
  -0,80 NOK
 • Köp
  71,00
 • Sälj
  -
 • Senast
  93,00
 • Högst
  93,00
 • Lägst
  90,00
 • Antal
  1 638
 • Tid
  16:30:00

Arctic Fish Holding

Arctic Fish Holding är ett norskt bolag verksamma inom fiskeodling. Bolaget förfogar över ett flertal produktionsanläggningar och är idag specialiserade inom uppfödning av lax och skaldjur. Störst verksamhet återfinns på Island där majoriteten av anläggningarna finns. Råvarorna vidaresäljs till grossister samt till företagskunder inom restaurang- och livsmedelsbranschen. Huvudkontoret ligger i Trondheim.
VD
Stein Ove Tveiten
Ordförande
Svein Sivertsen
Hemsida
https://www.a...
Bransch
-
Börsvärde
2 990 030 051 NOK
Arctic Fish Holding
31 876 653 aktier
Totalt
31 876 653 aktier
Introdatum
2021-02-18

Kommande händelser

2022-08-31
Delårsrapport
2022-11-16
Delårsrapport
2023-02-23
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-06-03
Ordinarie utdelning Arctic Fish Holding
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-03
 • Utdelningsdag: -
2022-06-03
Bolagsstämma
2022-05-25
Delårsrapport
2022-02-23
Årsrapport
2021-11-09
Delårsrapport
2021-08-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Norway Royal Salmon ASA 51,30 51,30
Bremesco Holdings Limited 28,60 28,60
J.P. Morgan Bank Luxem... 9,50 9,50
Landsbankinn hf. 1,60 1,60
Verdipapirfondet Paret... 1,10 1,10
Kverva Finans AS 0,80 0,80
Verdipapirfondet Norde... 0,70 0,70
Clearstream Banking S.A. 0,60 0,60
Verdipapirfondet Norde... 0,60 0,60
Verdipapirfondet Eika... 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2022-05-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,13
Balanslikviditet
359,11
Räntabilitet totalt kapital %
2,86
Kassalikviditet
342,68
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
66,46
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
48,96
Bruttomarginal %
47,71
Varulagrets oms. hast.
4,05
Rörelsemarginal %
4,25
Kundfordringar oms. hast.
18,21
Nettomarginal %
5,85
Andel utdelad vinst %
-