Om bolaget (SOHO)

Sonans Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,02 %
 • Utv. idag NOK
  +0,01 NOK
 • Köp
  55,00
 • Sälj
  -
 • Senast
  55,01
 • Högst
  57,00
 • Lägst
  55,01
 • Antal
  15 932
 • Tid
  16:30:00

Sonans Holding

Sonans Holding är verksamma inom utbildningsektorn. Holdingbolaget är en del av koncernen Sonans Gruppen och inom koncernen erbjuds ett brett utbud av privatundervisning runtom den norska hemmamarknaden. Verksamheten drivs via flera skolor och undervisning erbjuds till elever inom varierande åldrar. Huvudkontoret ligger i Oslo.
VD
Erik Brandt
Ordförande
Helge Midttun
Hemsida
https://sonan...
Bransch
-
Börsvärde
1 990 659 770 NOK
Sonans Holding
36 193 814 aktier
Totalt
36 193 814 aktier
Introdatum
2021-02-16

Kommande händelser

2021-08-25
Delårsrapport
2021-11-04
Delårsrapport
2022-02-18
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
BNP Paribas Securities... 13,90 13,90
JPMorgan Chase Bank, N... 5,50 5,50
Avanza Bank AB 4,50 4,50
J.P. Morgan Bank Luxem... 3,80 3,80
Pershing LLC 3,20 3,20
Verdipapirfondet Norge... 3,20 3,20
Verdipapirfondet Holbe... 3,00 3,00
Pareto Aksje Norge Ver... 2,80 2,80
Verdipapirfondet DNB SMB 2,80 2,80
The Northern Trust Com... 2,70 2,70
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
150,24
Räntabilitet eget kapital %
26,45
Balanslikviditet
41,58
Räntabilitet totalt kapital %
1,86
Kassalikviditet
41,58
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
23,48
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
58,38
Bruttomarginal %
53,99
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
10,64
Kundfordringar oms. hast.
4,16
Nettomarginal %
3,19
Andel utdelad vinst %
0,00