Om bolaget (HDLY)

Huddly

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,55 %
 • Utv. idag NOK
  -0,350 NOK
 • Köp
  9,060
 • Sälj
  10,800
 • Senast
  9,500
 • Högst
  9,850
 • Lägst
  9,411
 • Antal
  290 911
 • Tid
  16:30:00

Huddly

Huddly är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av kameror. Programvaran är egenutvecklad och används för professionell verksamhet samt hemmabruk. Kunderna består huvudskaligen av företagskunder verksamma i ett flertal sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster och tillhörande produkter. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
VD
Stein Ove Eriksen
Ordförande
Graham Spencer Williams
Hemsida
https://www.h...
Bransch
-
Börsvärde
2 130 831 272 NOK
Huddly
216 328 048 aktier
Totalt
216 328 048 aktier
Introdatum
2018-04-23

Kommande händelser

2021-08-17
Delårsrapport
2021-11-09
Delårsrapport
2022-02-15
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-11
Delårsrapport
2021-03-19
Ordinarie utdelning Huddly
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-19
 • Utdelningsdag: -
2021-03-18
Bolagsstämma
2021-03-04
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-04
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
48,55
Balanslikviditet
274,22
Räntabilitet totalt kapital %
32,30
Kassalikviditet
269,93
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
71,91
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
121,52
Bruttomarginal %
56,31
Varulagrets oms. hast.
0,89
Rörelsemarginal %
28,73
Kundfordringar oms. hast.
16,23
Nettomarginal %
26,58
Andel utdelad vinst %
0,00