Om bolaget (PRYME)

Pryme

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,52 %
 • Utv. idag NOK
  +0,32 NOK
 • Köp
  6,52
 • Sälj
  7,48
 • Senast
  7,40
 • Högst
  7,48
 • Lägst
  6,84
 • Antal
  45 224
 • Tid
  16:30:00

Pryme

Pryme är ett nederländskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget ämnar att specialisera sig inom återvinning av plastavfall. Avfallet omvandlas huvudsakligen till kolväten och kan vidare användas för olika industriella processer. Bolaget innehar en egen produktionsanläggning i Europa och gick tidigare under namnet CRC Holding. Huvudkontoret ligger i Kapelle.
VD
Christopher Hervé
Ordförande
Boudewijn van Vliet
Hemsida
https://pryme...
Bransch
-
Börsvärde
233 383 859 NOK
Pryme
32 963 822 aktier
Totalt
32 963 822 aktier
Introdatum
2021-02-16

Kommande händelser

2022-11-30
Delårsrapport
2023-04-28
Årsrapport
2023-05-29
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2022-08-31
Delårsrapport
2022-05-30
Ordinarie utdelning Pryme
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-30
 • Utdelningsdag: -
2022-05-27
Bolagsstämma
2022-05-25
Delårsrapport
2022-05-02
Extra bolagsstämma
2022-02-24
Årsrapport
2021-10-11
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Omnis C.V 22,60 22,60
Circular Plastics Coöp... 18,30 18,30
SIX SIS AG 13,20 13,20
OLIPHANT HOLDING SA 9,10 9,10
van Meirhaeghe 3,60 3,60
NORDNET LIVSFORSIKRING AS 2,20 2,20
The Northern Trust Com... 1,70 1,70
Nordnet Bank AB 1,60 1,60
AS CLIPPER 1,20 1,20
Morgan Stanley & C... 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2022-08-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-8,71
Balanslikviditet
559,02
Räntabilitet totalt kapital %
-9,27
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
84,13
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-