Om bolaget (PRYME)

Pryme

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -8,93 %
 • Utv. idag NOK
  -3,795 NOK
 • Köp
  38,000
 • Sälj
  40,040
 • Senast
  38,705
 • Högst
  42,500
 • Lägst
  38,000
 • Antal
  79 137
 • Tid
  16:30:00

Pryme

Pryme är ett nederländskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget ämnar att specialisera sig inom återvinning av plastavfall. Avfallet omvandlas huvudsakligen till kolväten och kan vidare användas för olika industriella processer. Bolaget innehar en egen produktionsanläggning i Europa och gick tidigare under namnet CRC Holding. Huvudkontoret ligger i Kapelle.
VD
Jos van der Endt
Ordförande
Boudewijn van Vliet
Hemsida
https://pryme...
Bransch
-
Börsvärde
637 500 000 NOK
Pryme
15 000 000 aktier
Totalt
15 000 000 aktier
Introdatum
2021-02-15

Kommande händelser

2021-10-31
Delårsrapport
2022-04-29
Årsrapport
2022-05-27
Bolagsstämma
2022-10-31
Delårsrapport
2023-04-28
Årsrapport
2023-05-29
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-10-11
Extra bolagsstämma
2021-05-31
Ordinarie utdelning Pryme
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-31
 • Utdelningsdag: -
2021-05-28
Bolagsstämma
2021-04-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-