Om bolaget (CAMBI)

Cambi

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,45 %
 • Utv. idag NOK
  -0,078 NOK
 • Köp
  16,900
 • Sälj
  18,000
 • Senast
  17,398
 • Högst
  17,400
 • Lägst
  17,000
 • Antal
  23 111
 • Tid
  17:15:00

Cambi

Cambi är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget är en utvecklare av teknologiska system och processer som används för att bryta ned diverse avfall och slam. Tekniken används huvudsakligen för avloppsrening och för att hantera matavfall, som senare bryts ned till biogas. Verksamheten drivs via flertalet produktionsanläggningar runtom den nordiska hemmamarknaden.
VD
Per Audun Lillebø
Ordförande
Gro Merete Brækken
Hemsida
https://www.c...
Bransch
-
Börsvärde
2 797 447 981 NOK
Cambi
160 073 700 aktier
Totalt
160 073 700 aktier
Introdatum
2021-02-08

Kommande händelser

2021-05-10
Bolagsstämma
2021-05-11
Ordinarie utdelning Cambi
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-11
 • Utdelningsdag: -
2021-05-27
Delårsrapport
2021-08-31
Delårsrapport
2021-11-30
Delårsrapport
2022-03-09
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-03-09
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Cortex AS 59,40 59,40
AWilhelmsen Capital Ho... 18,90 18,90
The Northern Trust Com... 2,70 2,70
BNP Paribas Securities... 2,30 2,30
Verdipapirfondet Dnb M... 2,10 2,10
JP Morgan Bank Luxembo... 1,50 1,50
CACEIS Bank 0,90 0,90
Skandinaviska Enskilda... 0,90 0,90
EFC Havn AS 0,80 0,80
OM Holding AS 0,50 0,50
Datum för årsredovisning
2021-03-09
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,15
Balanslikviditet
166,05
Räntabilitet totalt kapital %
6,34
Kassalikviditet
144,93
Ändring eget kapital %
3,21
Soliditet %
49,01
Ändring totalt kapital %
-15,90
Kapitalomsättningshast.
129,96
Bruttomarginal %
52,45
Varulagrets oms. hast.
7,44
Rörelsemarginal %
4,96
Kundfordringar oms. hast.
15,75
Nettomarginal %
4,88
Andel utdelad vinst %
0,00