Om bolaget (HABAd)

Hamborner REIT AG

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,14 %
 • Utv. idag EUR
  +0,013 EUR
 • Köp
  9,111
 • Sälj
  9,155
 • Senast
  9,128
 • Högst
  9,236
 • Lägst
  9,092
 • Antal
  77 928
 • Tid
  17:30:00

Hamborner Reit

Hamborner Reit är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett brett utbud av fastighetsbestånd. Fastigheterna består av större kommersiella fastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den den tyska hemmamarknaden.
VD
Niclas Karoff
Ordförande
Bärbel Schomberg
Hemsida
https://www.h...
Bransch
-
Börsvärde
734 482 753 EUR
Hamborner REIT AG
80 579 567 aktier
Totalt
80 579 567 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-04-29
Bolagsstämma
2020-11-10
Delårsrapport
2020-10-09
Ordinarie utdelning Hamborner REIT AG
 • Utdelning/aktie: 0,33 EUR
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-09
 • Utdelningsdag: 2020-11-09
2020-10-08
Bolagsstämma
2020-07-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-