Om bolaget (NEXCOM)

Nexcom

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,22 %
 • Utv. idag DKK
  +0,10 DKK
 • Köp
  8,00
 • Sälj
  8,30
 • Senast
  8,30
 • Högst
  8,30
 • Lägst
  8,05
 • Antal
  2 900
 • Tid
  16:44:43

Nexcom

Nexcom är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvara. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för digitalisering-och kravprocesser. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal industriella sektorer.Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Europa.
VD
Rolf Gordon Adamson
Ordförande
Thomas Honoré
Hemsida
https://www.n...
Bransch
-
Börsvärde
89 378 401 DKK
Nexcom
10 899 805 aktier
Totalt
10 899 805 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-31
Delårsrapport
2021-11-19
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-21
Delårsrapport
2021-04-07
Ordinarie utdelning Nexcom
 • Utdelning/aktie: 0,00 DKK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-07
 • Utdelningsdag: -
2021-04-06
Bolagsstämma
2021-03-31
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-31
Räntetäckningsgrad
24,64
Räntabilitet eget kapital %
5,80
Balanslikviditet
37,99
Räntabilitet totalt kapital %
-4,38
Kassalikviditet
37,99
Ändring eget kapital %
726,13
Soliditet %
24,28
Ändring totalt kapital %
928,73
Kapitalomsättningshast.
31,81
Bruttomarginal %
70,46
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
4,42
Kundfordringar oms. hast.
20,90
Nettomarginal %
-13,76
Andel utdelad vinst %
0,00