Om bolaget (ISUN)

iSun Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,88 %
 • Utv. idag USD
  -0,18 USD
 • Köp
  9,22
 • Sälj
  9,58
 • Senast
  9,40
 • Högst
  9,51
 • Lägst
  9,20
 • Antal
  32 497
 • Tid
  22:00:02

The Peck

The Peck är ett amerikanskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget är en utvecklare av teknologiska produkter samt komponenter för solceller och tillhörande paneler. Kunderna återfinns huvudsakligen bland större företagskunder, som vidare används bolagets produkter inom diverse kommersiella fastigheter. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Jeffrey Peck
Ordförande
Jeffrey Peck
Hemsida
https://inves...
Bransch
Teknik
Börsvärde
87 060 807 USD
iSun Inc
9 087 767 aktier
Totalt
9 087 767 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,37 4,25 5,01 6,41 36,25
01 Communique Laboratory Inc -5,08 0,00 -24,32 -25,33 33,33
1911 Gold Corp -2,86 1,49 -12,82 -46,03 -47,69
21Vianet Group Inc -13,90 -10,73 -30,49 -46,28 -28,08
24SevenOffice -2,80 1,25 23,66 -32,12 -20,33
3D Systems Corp -0,62 -0,12 -32,26 16,61 291,96
48North Cannabis Corp -7,69 -7,69 -27,27 -25,00 -40,00
8x8 Inc 1,34 6,37 -6,65 -21,79 63,75
9F Inc -3,57 2,72 -18,53 31,25 6,18
A10 Networks Inc 0,62 5,96 4,89 20,44 60,14
AAC Clyde Space -0,98 -3,50 16,09 18,36 -6,19
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-21,38
Balanslikviditet
102,95
Räntabilitet totalt kapital %
-7,48
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
96,23
Soliditet %
40,17
Ändring totalt kapital %
25,21
Kapitalomsättningshast.
107,28
Bruttomarginal %
11,13
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-8,01
Kundfordringar oms. hast.
29,53
Nettomarginal %
-6,97
Andel utdelad vinst %
-