Om bolaget (METV)

Metallvärden i Sverige

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -21,05 %
 • Utv. idag SEK
  -0,012 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,045
 • Högst
  0,050
 • Lägst
  0,045
 • Antal
  202 000
 • Tid
  17:29:30

Metallvärden i Sverige

Metallvärden i Sverige är ett servicebolag. Särskild nriktning sker inom metallindustrin med störst verksamhet i norra Europa. Bolaget tillhandahåller idag försörjning av primärt sekundära råvaror, transport, finansiering, prissäkring och relaterade tjänster. Metallvärden i Sverige har idag även en egen återvinning och förädling av andra sekundära råvaror. Bolaget etablerades 1988 och har sitt huvudkontor i Stockholm.
VD
Björn Grufman
Ordförande
Lars Ransgart
Hemsida
http://metall...
Bransch
-
Börsvärde
8 845 814 SEK
Metallvärden i Sverige
155 189 727 aktier
Totalt
155 189 727 aktier
Introdatum
2008-03-17

Kommande händelser

2020-02-27
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-31
Delårsrapport
2019-09-05
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,10
 • Handlas utan rätt: 2019-09-05
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-08-29
Delårsrapport
2019-06-14
Bolagsstämma
2019-05-24
Ordinarie utdelning Metallvärden i Sverige
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-24
 • Utdelningsdag: -
2019-05-23
Delårsrapport
2018-12-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: METV-BT
 • Noteringsperiod: 2018-12-17 - 2019-04-24
2019-02-28
Årsrapport
2018-12-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,10
 • Handlas utan rätt: 2018-12-12
 • Tidsperiod: 2018-12-17 - 2019-02-08
 • Likviddag: -
2018-12-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: METV-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-12-17 - 2019-01-25
2018-12-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: METV-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2018-12-17 - -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Björn Grufman 13,10 13,10
Avanza Pension 9,80 9,80
Swedbank 9,80 9,80
Svenska Handelsbanken 7,10 7,10
Jan Blomqvist 3,30 3,30
Peter Zeidler 3,10 3,10
Lars Ransgart 2,90 2,90
Nordnet Bank AB 2,20 2,20
Datum för årsredovisning
2019-02-28
Räntetäckningsgrad
-3,46
Räntabilitet eget kapital %
27,00
Balanslikviditet
0,42
Räntabilitet totalt kapital %
-39,00
Kassalikviditet
0,33
Ändring eget kapital %
41,00
Soliditet %
-111,00
Ändring totalt kapital %
-0,21
Kapitalomsättningshast.
1,61
Bruttomarginal %
48,00
Varulagrets oms. hast.
0,05
Rörelsemarginal %
-19,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-24,00
Andel utdelad vinst %
0,00