Om bolaget (METV MTF)

Metallvärden i Sverige

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +7,53 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,007 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,100
 • Högst
  0,100
 • Lägst
  0,095
 • Antal
  1 830
 • Tid
  17:29:40

Metallvärden i Sv.

Metallvärden i Sverige bedriver återvinning och försäljning av aluminium och metall skrot, industririvning och saneringsarbeten, uthyrning av maskiner och fordon, samt äger och förvaltar fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

VD
Björn Grufman
Ordförande
Lars Ransgart
Hemsida
www.metallvar...
Bransch
-
Börsvärde
18 787 505 SEK
Metallvärden i Sverige
202 016 184 aktier
Totalt
202 016 184 aktier
Introdatum
2008-03-17

Kommande händelser

2018-12-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: METV-MTF-TR
 • Noteringsperiod: 2018-12-17 - 2019-01-25
2018-12-12
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,10
 • Handlas utan rätt: 2018-12-12
 • Tidsperiod: 2018-12-17 - 2019-01-29
 • Likviddag: -
2019-01-31
Extra bolagsstämma

Tidigare händelser

2018-12-17
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: METV-MTF-BT
 • Noteringsperiod: 2018-12-17 - -
2018-12-05
Extra bolagsstämma
2018-06-15
Ordinarie utdelning Metallvärden i Sverige
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-15
 • Utdelningsdag: -
2018-06-14
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Mittretur AB 18,90 18,90
Zeidler Konsult AB 10,00 10,00
Anders Rylander Invest... 8,00 8,00
Lars Ransgart Manageme... 3,60 3,60
Alcuni AS 3,50 3,50
Claes Österlin 3,30 3,30
Advanced Software Desi... 2,40 2,40
Avanza Pension (Avanza... 2,20 2,20
Reeda Capital Managmen... 2,20 2,20
Robur Försäkring 2,00 2,00
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-