Om bolaget (DRDR)

MCI Onehealth Technologies Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,38 %
 • Utv. idag CAD
  +0,01 CAD
 • Köp
  2,63
 • Sälj
  2,67
 • Senast
  2,66
 • Högst
  2,67
 • Lägst
  2,65
 • Antal
  14 254
 • Tid
  21:59:58

MCI Onehealth Technologies

VD
Alexander Dobranowski
Ordförande
George Christodoulou
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
130 071 373 CAD
MCI Onehealth Technologies Inc
49 083 537 aktier
Totalt
49 083 537 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-24
Bolagsstämma
2021-05-13
Delårsrapport
2021-03-30
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-