Om bolaget (AMAST)

Amasten Fastighets

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +5,07 %
 • Utv. idag SEK
  +0,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  10,36
 • Högst
  10,36
 • Lägst
  9,86
 • Antal
  133 433
 • Tid
  17:29:58

Amasten Fastighets

Amasten Fastighets är en fastighetskoncern vars vision är att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta fastighetsportföljen och inbringa aktieägarvärde. Bolaget förvaltar främst bostadsfastigheter men i portföljen ingår även lokal- och kontorsfastigheter. Beståndet är huvudsakligen koncentrerat till medelstora städer i södra och norra Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Mikael Rånes
Ordförande
Bengt Kjell
Hemsida
https://ir.am...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
6 708 374 585 SEK
Amasten Fastighets
663 877 290 aktier
Amasten Fastighets Pref
800 000 aktier
Totalt
680 362 534 aktier
Introdatum
2000-12-22

Kommande händelser

2021-05-20
Bolagsstämma
2021-05-21
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-21
 • Utdelningsdag: -
2021-07-08
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-08
 • Utdelningsdag: 2021-07-14
2021-08-26
Delårsrapport
2021-10-07
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-07
 • Utdelningsdag: 2021-10-13
2021-11-11
Delårsrapport
2022-02-07
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-07
 • Utdelningsdag: 2022-02-13
2022-02-17
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-07
Delårsrapport
2021-04-08
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-08
 • Utdelningsdag: 2021-04-14
2021-03-23
Extra bolagsstämma
2021-02-19
Årsrapport
2021-01-07
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-07
 • Utdelningsdag: 2021-01-13
2020-11-12
Delårsrapport
2020-10-08
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-08
 • Utdelningsdag: 2020-10-14
2020-08-28
Delårsrapport
2020-07-09
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-09
 • Utdelningsdag: 2020-07-15
2020-05-19
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-19
 • Utdelningsdag: -
2020-05-18
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,15 2,50 1,23 11,41 89,81
AGNC Investment Corp 0,12 0,40 2,18 3,31 12,32
Acadia Realty Trust 1,43 3,25 11,70 40,80 81,40
Acres Commercial Realty Corp -0,12 0,12 2,32 - -
Acres Commercial Realty Corp 2,14 1,03 2,60 - -
Acrinova A 0,00 2,82 8,15 46,00 69,77
Acrinova B 0,00 0,74 0,74 - -
Adapteo -1,36 5,44 -2,19 32,50 83,57
Aedifica SA 0,73 1,24 3,39 3,18 14,07
Agat Ejendomme 0,26 -0,78 0,52 6,39 -6,59
Ägare Kapital % Röster %
ICA-Handlarnas Förbund... 35,50 35,50
Länsförsäkringar Fondf... 9,60 9,60
Samhällsbyggnadsbolage... 9,20 9,20
Eiendomsspar AS 7,80 7,80
Apylonen Holding AB 6,80 6,80
Ålandsbanken i ägares... 4,10 4,10
Verdipapirfond Odin Ej... 2,90 2,90
Nordnet Pensionsförsäk... 2,80 2,80
Helene Sundt AS 2,50 2,50
Expassum Invest 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2021-02-19
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
4,29
Balanslikviditet
77,99
Räntabilitet totalt kapital %
5,96
Kassalikviditet
45,55
Ändring eget kapital %
70,16
Soliditet %
42,84
Ändring totalt kapital %
76,75
Kapitalomsättningshast.
4,13
Bruttomarginal %
52,85
Varulagrets oms. hast.
145,75
Rörelsemarginal %
44,44
Kundfordringar oms. hast.
14,28
Nettomarginal %
144,34
Andel utdelad vinst %
0,00