Om bolaget (AMAST)

Amasten Fastighets

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,15 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  9,50
 • Högst
  9,76
 • Lägst
  9,32
 • Antal
  97 794
 • Tid
  17:29:50

Amasten Fastighets

Amasten Fastighets är en fastighetskoncern vars vision är att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta fastighetsportföljen och inbringa aktieägarvärde. Bolaget förvaltar främst bostadsfastigheter men i portföljen ingår även lokal- och kontorsfastigheter. Beståndet är huvudsakligen koncentrerat till medelstora städer i södra och norra Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Jan-Erik Höjvall
Ordförande
Rickard Backlund
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
4 241 054 541 SEK
Amasten Fastighets
456 027 370 aktier
Amasten Fastighets Pref
800 000 aktier
Totalt
456 027 370 aktier
Introdatum
2000-12-22

Kommande händelser

2020-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2020-01-09
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-09
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2019-11-15
Delårsrapport
2019-10-09
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-09
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-09-23
Extra bolagsstämma
2019-08-30
Delårsrapport
2019-07-09
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-09
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-05-17
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-17
 • Utdelningsdag: -
2019-05-16
Bolagsstämma
2019-05-09
Delårsrapport
2019-04-09
Ordinarie utdelning Amasten Fastighets Pref
 • Utdelning/aktie: 5,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-09
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2019-02-22
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 -0,72 0,96 4,37 21,80
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,38 -0,13 -0,76 3,55 -9,83
AGNC Investment Corp -0,43 0,77 2,74 10,61 1,94
Acadia Realty Trust -0,80 2,04 1,32 -8,99 -2,11
Acrinova 0,00 -1,75 -3,45 6,67 63,86
Adapteo 1,42 2,99 2,83 4,87 -
Aedifica SA 1,82 2,35 10,89 17,30 58,43
Agat Ejendomme 0,00 -0,95 8,90 17,85 -19,85
Agree Realty Corp 0,13 3,14 8,42 -4,00 20,81
Akelius Residential Prop. D 0,11 -0,11 2,21 7,76 -
Alexander & Baldwin Inc -0,68 -1,40 5,30 -10,99 -0,82
Ägare Kapital % Röster %
ICA-Handlarnas Förbund... 42,50 42,60
Sterner Stenhus Fastig... 10,90 10,90
Nordika Publika Invest... 10,10 10,20
Länsförsäkringar Fasti... 8,40 8,50
Ålandsbanken i ägares... 6,70 6,70
Tvättbjörnen Holding AB 4,80 4,80
NTC Fidelity Funds Nor... 1,70 1,70
Expassum Invest 1,50 1,50
Avanza Pension 1,20 1,20
SEB Life International 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2019-11-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
5,00
Balanslikviditet
0,09
Räntabilitet totalt kapital %
7,00
Kassalikviditet
0,09
Ändring eget kapital %
176,00
Soliditet %
37,00
Ändring totalt kapital %
1,34
Kapitalomsättningshast.
0,05
Bruttomarginal %
52,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
42,00
Kundfordringar oms. hast.
0,04
Nettomarginal %
164,00
Andel utdelad vinst %
-