Om bolaget (ETRN)

Equitrans Midstream Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,12 %
 • Utv. idag USD
  +0,11 USD
 • Köp
  9,10
 • Sälj
  9,99
 • Senast
  9,94
 • Högst
  10,11
 • Lägst
  9,91
 • Antal
  3 739 195
 • Tid
  22:00:04

Equitrans Midstream

Equitrans Midstream är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering samt vidare utvinning av naturgas. Störst andel av förnödenheterna består av råolja som utvinns både på land samt till sjöss. Verksamhet återfinns inom Nordamerika och Europa, där bolaget förfogar över egna riggar och produktionsanläggningar. Kunderna består huvudsakligen av industriella aktörer samt grossister.
VD
Thomas Karam
Ordförande
Thomas Karam
Hemsida
https://ir.eq...
Bransch
Energi
Börsvärde
4 251 484 830 USD
Equitrans Midstream Corp
432 501 000 aktier
Totalt
432 501 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-11-01
Ordinarie utdelning Equitrans Midstream Corp
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-01
 • Utdelningsdag: 2021-11-12
2021-11-02
Delårsrapport
2021-08-03
Ordinarie utdelning Equitrans Midstream Corp
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-03
 • Utdelningsdag: 2021-08-13
2021-08-03
Delårsrapport
2021-05-04
Ordinarie utdelning Equitrans Midstream Corp
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-04
 • Utdelningsdag: 2021-05-14
2021-05-04
Delårsrapport
2021-04-27
Bolagsstämma
2021-02-23
Årsrapport
2021-02-02
Ordinarie utdelning Equitrans Midstream Corp
 • Utdelning/aktie: 0,15 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-02
 • Utdelningsdag: 2021-02-12
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,24 2,17 0,37 -0,29 21,55
Adams Resources & Energy Inc 2,69 3,84 -6,86 -7,79 1,42
Advantage Energy Ltd -0,45 -1,19 -15,14 11,54 268,51
Aemetis Inc 7,87 -3,80 -26,84 38,04 532,31
Africa Energy Corp 0,00 -2,04 -20,00 -23,81 -34,25
Africa Energy Corp 3,95 0,22 -8,17 -14,69 -27,90
Africa Oil 2,62 7,69 -7,55 20,25 63,33
Africa Oil 0,71 4,41 -2,00 32,34 88,02
Akastor -1,67 -5,18 -7,33 -6,18 -26,56
Aker 0,06 2,48 -2,87 32,39 63,95
Aker BP 0,95 8,94 -9,09 36,07 50,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-11-02
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
23,67
Balanslikviditet
152,66
Räntabilitet totalt kapital %
3,36
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,23
Soliditet %
24,71
Ändring totalt kapital %
1,88
Kapitalomsättningshast.
11,17
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
52,37
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
30,11
Andel utdelad vinst %
88,24