Om bolaget (ANNE B)

Annehem Fastigheter B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +7,42 %
 • Utv. idag SEK
  +2,30 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  33,30
 • Högst
  34,75
 • Lägst
  31,60
 • Antal
  464 298
 • Tid
  17:29:41

Annehem Fastigheter

Annehem Fastigheter är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget äger och förvaltar över ett brett utbud av fastighetsbestånd. Fastigheterna består huvudsakligen av kommersiella fastigheter runtom större storstäder. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling. Utöver huvudverksamheten erbjuds support och tekniskt underhåll. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska hemmamarknaden.
VD
Jörgen Lundgren
Ordförande
Göran Grosskopf
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 615 985 267 SEK
Annehem Fastigheter B
52 128 557 aktier
Totalt
52 128 557 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-19
Bolagsstämma
2021-05-20
Ordinarie utdelning Annehem Fastigheter B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-20
 • Utdelningsdag: -
2021-07-22
Delårsrapport
2021-10-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-04-28
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,28 0,43 13,12 44,58
AG Mortgage Investment Trust Inc -2,15 2,50 1,23 11,41 89,81
AGNC Investment Corp 0,12 0,40 2,18 3,31 12,32
Acadia Realty Trust 1,43 3,25 11,70 40,80 81,40
Acres Commercial Realty Corp -0,12 0,12 2,32 - -
Acres Commercial Realty Corp 2,14 1,03 2,60 - -
Acrinova A 0,00 2,82 8,15 46,00 69,77
Acrinova B 0,00 0,74 0,74 - -
Adapteo -1,36 5,44 -2,19 32,50 83,57
Aedifica SA 0,73 1,24 3,39 3,18 14,07
Agat Ejendomme 0,26 -0,78 0,52 6,39 -6,59
Ägare Kapital % Röster %
Ekhaga Utveckling AB 19,90 47,80
Volito 8,10 6,20
Mats Paulsson med familj 4,10 7,70
Peabs Vinstandelsstift... 4,10 2,00
Familjen Kamprads Stif... 2,90 1,40
Carnegie Spin-off 2,50 1,20
Olof Andersson Förvalt... 2,30 1,10
Fredrik Paulsson 0,40 0,90
Strandblocket Holding AB 0,40 1,60
UBS SWITZERLAND AG, W8IMY 0,40 1,40
Datum för årsredovisning
2021-02-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
3,09
Balanslikviditet
525,95
Räntabilitet totalt kapital %
2,70
Kassalikviditet
525,95
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
54,44
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
4,01
Bruttomarginal %
80,13
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
41,91
Kundfordringar oms. hast.
1,85
Nettomarginal %
67,26
Andel utdelad vinst %
0,00