Om bolaget (HPUR)

Hexagon Purus

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,09 %
 • Utv. idag NOK
  +0,365 NOK
 • Köp
  32,000
 • Sälj
  35,500
 • Senast
  34,000
 • Högst
  36,265
 • Lägst
  32,120
 • Antal
  342 537
 • Tid
  16:30:00

Hexagon Purus

Hexagon Purus är verksamma inom tillverkningsindustrin. Bolaget arbetar med utveckling av kompletta fordonssystem. Produktportföljen är bred och inkluderar huvudsakligen högtryckscylindrar och batteripaket för bränslecells- och batteridrivna fordon. Utöver huvudverksamheten erbjuds eftermarknadsservice, support och underhåll. Kunderna återfinns inom fordonssektorn. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den europeiska marknaden.
VD
Rolf Morten Lie Holum
Ordförande
Jon Erik Ytreeide Engeset
Hemsida
https://hexag...
Bransch
-
Börsvärde
7 705 517 458 NOK
Hexagon Purus
229 092 239 aktier
Totalt
229 092 239 aktier
Introdatum
2020-12-11

Kommande händelser

2021-08-10
Delårsrapport
2021-11-02
Delårsrapport
2022-02-15
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-11
Delårsrapport
2021-04-28
Ordinarie utdelning Hexagon Purus
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-28
 • Utdelningsdag: -
2021-04-27
Bolagsstämma
2021-02-16
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-