Om bolaget (POWW)

Ammo Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,84 %
 • Utv. idag USD
  -0,24 USD
 • Köp
  6,00
 • Sälj
  6,09
 • Senast
  6,01
 • Högst
  6,26
 • Lägst
  6,00
 • Antal
  2 110 748
 • Tid
  22:00:59

AMMO

AMMO är ett amerikanskt bolag verksamma inom försvarsindustrin. Bolaget är en återförsäljare av vapen samt tillhörande ammunition. Störst andel av försäljningen sker online, och dominerande marknad är den nordamerikanska marknaden, där kunderna består av privata aktörer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse kringprodukter samt tillbehör till vapen.
VD
Fred Wagenhals
Ordförande
Fred Wagenhals
Hemsida
https://ammoi...
Bransch
Industri
Börsvärde
707 209 125 USD
Ammo Inc
113 153 460 aktier
Totalt
113 153 460 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-25
Bolagsstämma
2021-08-16
Delårsrapport
2021-06-29
Årsrapport
2021-02-12
Delårsrapport
2020-11-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,90 -0,13 0,83 -2,22 31,70
2020 Bulkers -5,33 -8,70 -14,44 5,96 97,77
24Storage -0,71 -0,71 -1,63 -4,09 0,96
3M Co -2,17 -2,31 -1,97 -11,14 10,72
51job Inc 1,57 -5,70 -13,11 -14,76 -9,79
A O Smith Corp -2,09 -3,74 -0,60 -8,46 21,01
A.P. Møller - Mærsk A -1,23 6,71 -1,94 3,88 87,87
A.P. Møller - Mærsk B -0,51 6,52 -0,98 6,31 83,45
Aalberts NV 0,00 -0,42 -7,78 -7,83 57,13
Aallon Group Oyj -0,42 -0,83 1,70 3,91 24,22
Aaon Inc -1,17 -1,75 2,81 15,51 14,95
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-