Om bolaget (CIRCHE)

CirChem

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  17,15
 • Sälj
  17,25
 • Senast
  17,25
 • Högst
  18,00
 • Lägst
  16,60
 • Antal
  26 600
 • Tid
  12:31:15

CirChem

CirChem är ett miljöteknikbolag. Bolaget är specialiserat inom återvinning och rening av använt lösningsmedel. De återvunna, renade lösningsmedlen säljs antingen tillbaka till industrin eller används för att producera andra produkter, till exempel spolarvätska. CirChem har en återvinningsanläggning i Vargön som togs i drift under 2019. CirChems kunder består främst av större industrier samt kemi- och läkemedelsföretag i Norden.
VD
Christina Hillforth
Ordförande
Mats Persson
Hemsida
https://circh...
Bransch
Industri
Börsvärde
220 633 503 SEK
CirChem
12 790 348 aktier
Totalt
12 790 348 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-18
Delårsrapport
2021-05-18
Bolagsstämma
2021-05-19
Ordinarie utdelning CirChem
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-19
 • Utdelningsdag: -
2021-08-17
Delårsrapport
2021-11-19
Delårsrapport
2022-02-15
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-02-23
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,86 0,14 0,26 12,40 46,97
2020 Bulkers -5,68 -0,92 25,87 71,43 131,26
24Storage 1,17 1,41 -5,07 4,87 2,38
3M Co 1,02 1,18 3,38 12,49 37,76
51job Inc 3,97 13,99 10,80 2,60 17,52
A. O. Smith Corp -0,34 4,23 3,42 18,86 63,21
A.P. Møller - Mærsk A 2,18 5,25 11,79 25,20 164,33
A.P. Møller - Mærsk B 2,15 5,61 10,83 22,11 160,50
Aalberts NV 0,26 2,03 4,85 16,33 90,80
Aallon Group Oyj -0,83 1,28 3,48 -2,06 28,51
Aannemingsmaatschappij CFE NV 0,53 -0,58 -0,46 -1,49 31,04
Ägare Kapital % Röster %
Futur Pension Försäkri... 15,40 15,40
ALMI Invest Västsverig... 11,60 11,60
Anders Wiger 9,50 9,50
Håkan Jensen 8,30 8,30
Johan Norell Bergendahl 6,40 6,40
Datum för årsredovisning
2021-02-23
Räntetäckningsgrad
-1 589,51
Räntabilitet eget kapital %
-19,68
Balanslikviditet
313,62
Räntabilitet totalt kapital %
-16,39
Kassalikviditet
313,62
Ändring eget kapital %
37,30
Soliditet %
78,38
Ändring totalt kapital %
27,65
Kapitalomsättningshast.
0,13
Bruttomarginal %
-8 669,86
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-12 041,10
Kundfordringar oms. hast.
15,07
Nettomarginal %
-12 797,26
Andel utdelad vinst %
0,00