Om bolaget (DASH)

DoorDash Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,64 %
 • Utv. idag USD
  +2,84 USD
 • Köp
  175,89
 • Sälj
  176,12
 • Senast
  176,05
 • Högst
  178,80
 • Lägst
  172,48
 • Antal
  1 923 864
 • Tid
  20:05:47

DoorDash

Doordash är ett IT-bolag. Bolaget är specialiserade inom tillhandahållandet av digitala tjänster för människor som lever i stadsmiljö. Tjänsterna är egenutvecklade och används huvudsakligen för transport och leverans av måltider och råvaror. Samarbete utförs med företagskunder inom restaurang- och livsmedelsbranschen och leverans sker sedan till privata aktörer. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Tony Xu
Ordförande
Tony Xu
Hemsida
https://ir.do...
Bransch
Kommunikation
Börsvärde
51 024 626 164 USD
DoorDash Inc
294 582 450 aktier
Totalt
294 582 450 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-06-22
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-05-13
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Kommunikation)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -0,53 1,21 4,29 36,82
1&1 AG 0,15 0,23 -1,13 1,32 10,74
36kr Holdings Inc -0,80 0,00 2,90 -36,41 -33,15
5th Planet Games 1,57 -3,83 10,78 -15,91 -58,91
A H Belo Corp -5,15 7,97 273,96 187,20 319,88
Acast 0,89 - - - -
Activision Blizzard Inc -0,04 -4,39 -3,77 -0,14 20,57
AcuityAds Holdings Inc 7,71 7,07 -1,70 -30,19 1 066,97
Adevinta 1,81 4,53 12,35 20,56 71,21
Advantage Solutions Inc 0,51 -2,56 -4,60 7,76 -
Adventure Box Technology -2,12 -3,85 -17,72 -36,95 -34,03
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-