Om bolaget (MWTR)

Meltwater

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,40 %
 • Utv. idag NOK
  -0,985 NOK
 • Köp
  39,000
 • Sälj
  43,000
 • Senast
  40,015
 • Högst
  42,950
 • Lägst
  39,505
 • Antal
  334 028
 • Tid
  16:30:00

Meltwater

Meltwater är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvarulösningar. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för analys och uppföljning av digitala kanaler och sociala medier. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika samt Europa.
VD
John Box
Ordförande
Jørn Lyseggen
Hemsida
https://www.m...
Bransch
-
Börsvärde
12 123 437 108 NOK
Meltwater
295 693 588 aktier
Totalt
295 693 588 aktier
Introdatum
2020-12-03

Kommande händelser

2021-11-23
Delårsrapport
2022-02-24
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-09-30
Delårsrapport
2021-07-01
Ordinarie utdelning Meltwater
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-01
 • Utdelningsdag: -
2021-06-30
Bolagsstämma
2021-05-20
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Fountain Venture AS 43,00 43,00
Big Data Holding LTD 13,40 13,40
State Street Bank and... 4,20 4,20
Bipro AS 3,10 3,10
Folketrygdfondet 2,30 2,30
Skandinaviska Enskilda... 2,30 2,30
UBS AG 2,30 2,30
Danske Bank A/S 1,60 1,60
J.P. Morgan Bank Luxem... 1,40 1,40
J.P. Morgan Bank Luxem... 0,80 0,80
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-