Om bolaget (MWTR)

Meltwater

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,88 %
 • Utv. idag NOK
  +0,09 NOK
 • Köp
  10,00
 • Sälj
  10,85
 • Senast
  10,31
 • Högst
  10,45
 • Lägst
  10,01
 • Antal
  319 303
 • Tid
  16:30:00

Meltwater

Meltwater är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvarulösningar. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för analys och uppföljning av digitala kanaler och sociala medier. Kunderna består av företagskunder verksamma i ett flertal olika sektorer. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika samt Europa. Meltwater grundades år 2001 och har sitt huvudkontor i Nederländerna.
VD
John Box
Ordförande
Jørn Lyseggen
Hemsida
https://www.m...
Bransch
-
Börsvärde
3 161 387 593 NOK
Meltwater
309 333 424 aktier
Totalt
309 333 424 aktier
Introdatum
2020-12-03

Kommande händelser

2022-08-30
Delårsrapport
2022-11-22
Delårsrapport
2023-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-06-22
Ordinarie utdelning Meltwater
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-22
 • Utdelningsdag: -
2022-06-21
Bolagsstämma
2022-05-25
Delårsrapport
2022-02-24
Årsrapport
2021-12-03
Extra bolagsstämma
2021-11-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Fountain Venture AS 29,40 29,40
Big Data Holding LTD 13,00 13,00
Arneson Haugen Holding AS 7,40 7,40
Sparkling Rock AS 5,10 5,10
UBS AG 4,50 4,50
Bipro AS 3,00 3,00
Skandinaviska Enskilda... 2,30 2,30
Meltwater b.v. 1,80 1,80
Folketrygdfondet 1,70 1,70
Citibank, N.A. 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2022-02-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
170,76
Balanslikviditet
51,37
Räntabilitet totalt kapital %
-18,50
Kassalikviditet
51,37
Ändring eget kapital %
155,96
Soliditet %
-11,07
Ändring totalt kapital %
27,61
Kapitalomsättningshast.
99,42
Bruttomarginal %
70,06
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-19,01
Kundfordringar oms. hast.
22,12
Nettomarginal %
-18,61
Andel utdelad vinst %
0,00