Om bolaget (ABNB)

Airbnb Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,97 %
 • Utv. idag USD
  +1,47 USD
 • Köp
  153,01
 • Sälj
  153,10
 • Senast
  153,05
 • Högst
  153,37
 • Lägst
  151,13
 • Antal
  1 806 074
 • Tid
  16:06:19

Airbnb

Airbnb är verksamma inom servicebranschen. Bolaget erbjuder en digital plattform för bokning och vidareuthyrning av rum, lägenheter och hus runtom den globala marknaden. Plattformen används av uthyrare som hyr ut bostäder, temporärt och under längre tidsperioder, till diverse privatpersoner. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika och Europa.
VD
Brian Chesky
Ordförande
Kenneth Chenault
Hemsida
https://inves...
Bransch
Kommunikation
Börsvärde
29 282 915 150 USD
Airbnb Inc
193 184 557 aktier
Totalt
159 939 329 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-22
Bolagsstämma
2021-05-13
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Kommunikation)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,17 -0,19 1,04 3,84 38,08
1&1 AG -0,35 -0,77 -2,49 1,02 11,10
36kr Holdings Inc 0,40 -2,31 5,83 -21,60 -33,68
5th Planet Games -2,03 -3,77 6,37 -19,63 -59,44
A H Belo Corp 0,00 7,94 322,60 235,43 356,10
Acast -1,15 -8,75 - - -
Activision Blizzard Inc 2,18 -0,50 -3,89 2,47 22,74
AcuityAds Holdings Inc 3,08 11,62 0,93 -19,73 1 098,17
Adevinta -0,53 4,68 13,55 23,17 73,93
Advantage Solutions Inc 1,55 -1,09 -6,56 -0,51 -
Adventure Box Technology -0,83 -0,66 -17,72 -32,70 -26,05
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-