Om bolaget (HUDL)

Huddlestock Fintech

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,61 %
 • Utv. idag NOK
  +0,140 NOK
 • Köp
  5,500
 • Sälj
  5,600
 • Senast
  5,500
 • Högst
  5,980
 • Lägst
  5,500
 • Antal
  191 852
 • Tid
  11:52:14

Huddlestock Fintech

Huddlestock Fintech är verksamma inom IT-branschen. Bolaget är specialiserade mot digitala lösningar för finansmarknaden. Utbudet är brett och inkluderar exempelvis lösningar för finansiell rådgivning, rapportering och uppföljning av handel och utveckling. Kunderna består av små- och medelstora finansaktörer, runtom den nordiska marknaden.
VD
John Egil Skajem
Ordförande
Øyvind Hovland
Hemsida
https://huddl...
Bransch
Teknik
Börsvärde
587 824 387 NOK
Huddlestock Fintech
109 668 729 aktier
Totalt
109 668 729 aktier
Introdatum
2020-11-26

Kommande händelser

2021-08-26
Delårsrapport
2021-11-18
Delårsrapport
2022-01-20
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-04-30
Ordinarie utdelning Huddlestock Fintech
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-30
 • Utdelningsdag: -
2021-04-29
Bolagsstämma
2021-04-15
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,14 -0,14 -0,02 12,08 46,56
01 Communique Laboratory Inc -5,13 0,00 17,46 54,17 164,29
1911 Gold Corp 1,54 4,76 24,53 29,41 46,15
21Vianet Group Inc 1,75 -5,49 -23,37 -35,53 62,85
24SevenOffice -3,43 -7,40 -6,11 -20,47 59,43
3D Systems Corp -2,56 -13,54 -27,59 -60,30 117,98
48North Cannabis Corp 5,71 12,12 0,00 -32,73 5,71
8x8 Inc -0,75 -8,19 -7,16 -14,50 71,14
9F Inc 0,68 0,00 -16,48 -14,53 -73,32
A10 Networks Inc 1,83 0,45 -8,64 -15,99 31,95
AAC Clyde Space -2,14 3,29 -8,39 -33,42 -26,72
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-