Om bolaget (PYR)

Pyrogenesis Canada Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -10,49 %
 • Utv. idag CAD
  -0,54 CAD
 • Köp
  4,60
 • Sälj
  4,64
 • Senast
  4,61
 • Högst
  5,20
 • Lägst
  4,57
 • Antal
  551 052
 • Tid
  22:00:00

PyroGenesis Canada

PyroGenesis Canada är ett tillverkande företag som konstruerar, utvecklar och tillverkar avancerade plasmaprocesser och -system i Kanada och internationellt. PyroGeneses egenutvecklade plasmateknik utnyttjar plasma för att förgasa avfall utan att producera farliga biprodukter. Bolaget har sitt huvudkontor i Montreal, Kanada.
VD
P. Peter Pascali
Ordförande
Alan Curleigh
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Industri
Börsvärde
862 029 943 CAD
Pyrogenesis Canada Inc
167 384 455 aktier
Totalt
167 384 455 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-22
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,64 -0,66 4,67 6,85 37,70
2020 Bulkers 1,33 7,04 -0,44 1,79 102,13
24Storage 2,22 4,31 13,30 8,24 10,58
3M Co -0,10 -1,25 -0,26 0,44 30,15
51job Inc -1,38 -7,47 -7,44 17,13 5,74
A O Smith Corp 1,81 1,08 -2,32 3,84 45,37
A.P. Møller - Mærsk A 0,30 -1,25 -4,65 14,16 119,27
A.P. Møller - Mærsk B 0,38 -1,24 -4,77 11,68 109,64
Aalberts NV -0,86 -1,82 11,83 12,35 65,40
Aallon Group Oyj 0,00 -0,86 1,77 -1,29 11,11
Aaon Inc 2,09 2,41 -0,77 -5,31 6,54
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
17,71
Balanslikviditet
64,88
Räntabilitet totalt kapital %
85,88
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
59,16
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
48,18
Bruttomarginal %
65,78
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
21,75
Kundfordringar oms. hast.
26,37
Nettomarginal %
178,23
Andel utdelad vinst %
-