Om bolaget (MDVL)

MedAvail Holdings Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,10 %
 • Utv. idag USD
  +0,10 USD
 • Köp
  8,95
 • Sälj
  10,00
 • Senast
  9,15
 • Högst
  9,25
 • Lägst
  8,90
 • Antal
  16 501
 • Tid
  22:00:03

MedAvail Holdings

MedAvail Holdings är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar exempelvis lösningar för bättre muskulatur för de som lider av muskelsjukdomar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Ed Kilroy
Ordförande
Ed Kilroy
Hemsida
https://medav...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
294 313 538 USD
MedAvail Holdings Inc
32 520 833 aktier
Totalt
32 520 833 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-29
Bolagsstämma
2021-05-17
Delårsrapport
2021-03-31
Årsrapport
2020-11-10
Bolagsstämma
2020-11-05
Delårsrapport
2020-08-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,69 -0,71 4,63 6,80 37,64
10X Genomics Inc -1,55 0,16 -5,98 -6,79 88,64
111 Inc -3,04 -12,45 -33,52 -51,44 -6,49
1Life Healthcare Inc -1,28 0,67 -18,30 -37,92 -12,96
22nd Century Group Inc 2,48 4,75 -28,66 -29,27 302,26
23andMe Holding Co. -5,20 -13,48 -31,28 - -
2cureX 1,10 8,42 1,98 -25,93 -16,13
4D Molecular Therapeutics Inc 0,04 2,48 4,53 -35,23 -
4D Pharma PLC 1,80 4,56 -10,75 -24,23 -
9 Meters Biopharma Inc -3,57 -4,42 -1,82 -12,20 119,55
908 Devices Inc. -2,66 -6,54 -21,99 -42,52 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-03-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-41,76
Balanslikviditet
838,92
Räntabilitet totalt kapital %
-38,67
Kassalikviditet
801,92
Ändring eget kapital %
5 075,17
Soliditet %
88,08
Ändring totalt kapital %
2 182,13
Kapitalomsättningshast.
20,15
Bruttomarginal %
36,96
Varulagrets oms. hast.
20,17
Rörelsemarginal %
-182,57
Kundfordringar oms. hast.
10,88
Nettomarginal %
-191,94
Andel utdelad vinst %
-