Om bolaget (TRIT)

Triterras Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,33 %
 • Utv. idag USD
  +0,02 USD
 • Köp
  5,98
 • Sälj
  6,06
 • Senast
  6,00
 • Högst
  6,18
 • Lägst
  5,91
 • Antal
  119 073
 • Tid
  22:00:02

Triterras

Triterras är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av digitala processer för finansbranschen. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen inom blockhain. Kunderna består av företagskunder verksamma inom nämnd sektor. Utöver huvudverksamheten erbjuds diverse mervärdestjänster och produkter. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Srinivas Koneru
Ordförande
Srinivas Koneru
Hemsida
https://ir.tr...
Bransch
Teknik
Börsvärde
497 511 296 USD
Triterras Inc
83 195 869 aktier
Totalt
83 195 869 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-12-22
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-09-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,02 1,28 2,26 -0,35 27,77
01 Communique Laboratory Inc 2,22 -14,81 -11,54 -11,54 -40,26
1911 Gold Corp 5,56 1,33 22,58 10,14 -30,91
24SevenOffice -2,36 -1,49 -11,73 -28,04 -57,89
3D Systems Corp -1,05 2,96 -0,71 2,03 274,20
8x8 Inc 0,00 -2,82 -1,53 -9,00 42,51
9F Inc 3,73 2,45 -3,47 -21,60 -2,91
A10 Networks Inc 2,16 4,57 -0,65 22,39 93,79
AAC Clyde Space -2,39 -5,52 -3,63 -14,08 -6,35
Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Ltd 1,00 0,00 -4,40 -1,30 4,83
Abitibi Royalties Inc -0,03 2,11 1,75 22,88 17,31
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
92,71
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
78,86
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
85,07
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
87,83
Bruttomarginal %
99,38
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
89,79
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
89,78
Andel utdelad vinst %
-