Om bolaget (SAG)

Sterling Metals Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,89 %
 • Utv. idag CAD
  -0,005 CAD
 • Köp
  0,250
 • Sälj
  0,270
 • Senast
  0,260
 • Högst
  0,260
 • Lägst
  0,250
 • Antal
  83 908
 • Tid
  21:59:33

Sterling Metals

Sterling Metals är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guldförnödenheter. Övriga produkter som tillverkas inkluderar silver. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot grossisthandeln. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Nordamerika.
VD
Mathew Wilson
Ordförande
Richard Patricio
Hemsida
https://sterl...
Bransch
-
Börsvärde
12 804 617 CAD
Sterling Metals Corp
48 319 312 aktier
Totalt
48 319 312 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-08-10
Bolagsstämma
2021-04-28
Årsrapport
2020-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-33,02
Balanslikviditet
1 944,44
Räntabilitet totalt kapital %
-30,52
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-2 027,27
Soliditet %
94,22
Ändring totalt kapital %
837,50
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-