Om bolaget (ITE)

I3 Energy PLC

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +11,29 %
 • Utv. idag CAD
  +0,035 CAD
 • Köp
  0,335
 • Sälj
  0,350
 • Senast
  0,345
 • Högst
  0,350
 • Lägst
  0,330
 • Antal
  628 413
 • Tid
  22:00:01

i3 Energy

i3 Energy är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering samt vidare utvinning av olja och naturgas. Störst andel av förnödenheterna består av olja. Verksamhet återfinns inom Europa, där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar till sjöss. Kunderna består huvudsakligen av industriella aktörer runtom den globala marknaden.
VD
Majid Shafiq
Ordförande
Linda Beal
Hemsida
https://i3.en...
Bransch
Energi
Börsvärde
369 746 725 CAD
I3 Energy PLC
1 192 731 373 aktier
Totalt
1 192 731 373 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-08-11
Ordinarie utdelning I3 Energy PLC
 • Utdelning/aktie: 0,002216 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-08-11
 • Utdelningsdag: 2022-09-02
2022-07-14
Ordinarie utdelning I3 Energy PLC
 • Utdelning/aktie: 0,002219 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-07-14
 • Utdelningsdag: 2022-08-05
2022-06-16
Ordinarie utdelning I3 Energy PLC
 • Utdelning/aktie: 0,002247 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-16
 • Utdelningsdag: 2022-07-08
2022-06-30
Bolagsstämma
2022-05-19
Ordinarie utdelning I3 Energy PLC
 • Utdelning/aktie: 0,002284 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-19
 • Utdelningsdag: 2022-06-10
2022-04-18
Ordinarie utdelning I3 Energy PLC
 • Utdelning/aktie: 0,001718 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-18
 • Utdelningsdag: 2022-05-06
2022-03-17
Bonusutdelning I3 Energy PLC
 • Utdelning/aktie: 0,001771 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-17
 • Utdelningsdag: 2022-04-08
2022-02-17
Ordinarie utdelning I3 Energy PLC
 • Utdelning/aktie: 0,001808 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-17
 • Utdelningsdag: 2022-03-11
2021-10-07
Ordinarie utdelning I3 Energy PLC
 • Utdelning/aktie: 0,003464 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-07
 • Utdelningsdag: 2021-10-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 -2,63 -6,48 -4,38 -18,84
ABL Group -0,40 -1,95 -7,35 -1,95 30,17
Adams Resources & Energy Inc 1,52 -1,98 -4,30 -8,46 -7,57
Advantage Energy Ltd 1,93 -9,62 -20,39 8,71 51,60
Aemetis Inc 3,73 -13,88 -32,59 16,18 -60,24
Africa Energy Corp -1,54 -8,57 -9,86 16,36 8,47
Africa Energy Corp 3,77 -5,17 -7,09 25,28 31,83
Africa Oil Corp 5,60 -3,16 -6,13 10,86 42,44
Africa Oil Corp 5,26 -2,51 -4,90 15,23 72,06
Akastor 2,44 -4,56 -11,82 2,56 50,68
Aker 1,80 -3,42 -11,20 -10,01 1,95
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-