Om bolaget (NYTTO PREF)

Svenska Nyttobostäder Pref

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  100,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  17:29:39

Svenska Nyttobostäder

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar fastigheter med huvudsakligen kvadrat- och klimatsmarta lägenheter för mindre hushåll. Beståndet finns i Storstockholm i nära anslutning till allmänna kommunikationer. Lägenheterna hyrs bland annat ut till skolor, sjukvård och företag. Bolagets vision är att fylla behovet av bostäder för mindre hushåll till priser som alla med inkomst ska ha råd med.
VD
Tommy Johansson
Ordförande
Emma Norburg
Hemsida
https://ir.ny...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
6 140 892 100 SEK
Svenska Nyttobostäder Pref
5 813 237 aktier
Svenska Nyttobostäder
60 501 400 aktier
Totalt
60 501 400 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-11-25
Delårsrapport
2021-12-29
Ordinarie utdelning Svenska Nyttobostäder Pref
 • Utdelning/aktie: 1,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-29
 • Utdelningsdag: 2022-01-05
2022-02-25
Årsrapport
2022-03-30
Ordinarie utdelning Svenska Nyttobostäder Pref
 • Utdelning/aktie: 1,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-30
 • Utdelningsdag: 2022-04-05

Tidigare händelser

2021-09-29
Ordinarie utdelning Svenska Nyttobostäder Pref
 • Utdelning/aktie: 1,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-05
2021-08-25
Delårsrapport
2021-06-29
Ordinarie utdelning Svenska Nyttobostäder Pref
 • Utdelning/aktie: 1,25 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-05
2021-05-28
Ordinarie utdelning Svenska Nyttobostäder
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: -
2021-05-27
Bolagsstämma
2021-05-25
Delårsrapport
2021-02-25
Årsrapport
2020-12-01
Extra bolagsstämma
2020-11-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,02 1,61 1,54 -1,50 29,06
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,49 -1,86 11,19 12,64 339,13
AGNC Investment Corp -0,16 0,64 -0,75 0,48 14,58
AGNC Investment Corp -0,12 0,28 -3,59 -1,67 10,78
Acadia Realty Trust 0,00 -1,31 10,23 7,34 113,15
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -0,19 0,08 1,79 -
Acres Commercial Realty Corp -1,88 0,32 -2,73 -5,43 -
Acrinova A 1,12 4,65 -0,37 3,85 48,35
Acrinova B -0,43 -0,43 -3,78 1,33 -
Aedifica NV 0,24 0,67 0,52 -3,85 30,85
Agat Ejendomme 0,46 -0,91 -5,65 4,33 6,90
Ägare Kapital % Röster %
ALM Equity AB 57,30 60,70
Bengtssons Tidnings AB 14,70 11,70
Nordnet Pensionsförsäk... 11,10 11,00
Batten AB 4,30 4,70
Andersson Company Hold... 3,50 2,10
Futur Pensionsförsäkri... 2,20 2,40
Thureda Gruppen AB 2,10 2,20
FW Förvaltning AB 0,90 1,00
Rolfast Invest AB 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2021-02-25
Räntetäckningsgrad
108,51
Räntabilitet eget kapital %
6,93
Balanslikviditet
41,63
Räntabilitet totalt kapital %
2,91
Kassalikviditet
41,63
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
29,35
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
3,99
Bruttomarginal %
68,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
51,00
Kundfordringar oms. hast.
3,00
Nettomarginal %
73,00
Andel utdelad vinst %
0,00