Om bolaget (BBTV)

BBTV Holdings Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,32 %
 • Utv. idag CAD
  -0,02 CAD
 • Köp
  6,23
 • Sälj
  6,25
 • Senast
  6,23
 • Högst
  6,30
 • Lägst
  6,22
 • Antal
  8 920
 • Tid
  21:59:58

BBTV Holdings

BBTV Holdings är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av digitala helhetslösningar inriktade mot mediebranschen. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen för antering, distribution och intäktsgenerering. Kunderna består av små- och medelstora företagskunder. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse mervärdestjänster. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Shahrzad Rafati
Ordförande
Shahrzad Rafati
Hemsida
https://inves...
Bransch
-
Börsvärde
88 345 000 CAD
BBTV Holdings Inc
14 135 200 aktier
Totalt
14 135 200 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-30
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-