Om bolaget (TPZ)

Topaz Energy Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,89 %
 • Utv. idag CAD
  +0,16 CAD
 • Köp
  18,02
 • Sälj
  18,11
 • Senast
  18,11
 • Högst
  18,28
 • Lägst
  17,85
 • Antal
  250 224
 • Tid
  22:00:00

Topaz Energy

Topaz Energy är verksamma inom olje- och gassektorn. Bolaget är specialiserade inom erbjudandet av diverse oljefältstjänster. Exempel på tjänster inkluderar energi- och marintekniktjänster som används i utvinningsprocessen. Verksamhet återfinns inom Nordamerika, Europa och Mellanöstern, där bolaget samarbetar med övriga aktörer på marknaden.
VD
-
Ordförande
-
Hemsida
-
Bransch
-
Börsvärde
2 310 816 872 CAD
Topaz Energy Corp
128 736 316 aktier
Totalt
128 736 316 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-14
Ordinarie utdelning Topaz Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,21 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-14
 • Utdelningsdag: 2021-09-30
2021-06-14
Ordinarie utdelning Topaz Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,20 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-14
 • Utdelningsdag: 2021-06-30
2021-06-23
Bolagsstämma
2021-03-12
Ordinarie utdelning Topaz Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,20 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-12
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2020-12-14
Ordinarie utdelning Topaz Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,20 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-14
 • Utdelningsdag: 2020-12-31
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-