Om bolaget (OSUN)

Ocean Sun

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,26 %
 • Utv. idag NOK
  +0,36 NOK
 • Köp
  15,70
 • Sälj
  16,26
 • Senast
  16,26
 • Högst
  16,30
 • Lägst
  14,36
 • Antal
  215 130
 • Tid
  16:25:09

Ocean Sun

Ocean Sun är ett norskt bolag verksamma inom energisektorn. Bolaget utvecklar flytande kraftsystem med solpaneler monterade på hydroelastiska membran. Tekniken används för att utvinna förnybar energi till havs. Störst verksamhet återfinns inom Norden och Asien där bolagets anläggningar huvudsakligen finns stationerade. Huvudkontoret ligger i Fornebu.
VD
Børge Bjørneklett
Ordförande
Tor Andenæs
Hemsida
https://ocean...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
715 280 580 NOK
Ocean Sun
44 986 200 aktier
Totalt
44 986 200 aktier
Introdatum
2020-10-26

Kommande händelser

2021-11-09
Delårsrapport
2022-02-10
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-10-11
Extra bolagsstämma
2021-08-19
Delårsrapport
2021-05-21
Ordinarie utdelning Ocean Sun
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-21
 • Utdelningsdag: -
2021-05-20
Bolagsstämma
2021-05-03
Delårsrapport
2021-02-10
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,02 1,30 2,27 -0,33 27,79
A2A SpA 0,45 1,88 3,80 10,94 66,48
AES Corp -0,44 2,59 4,22 2,30 23,31
ALLETE Inc -0,60 -1,51 3,16 -11,32 13,79
Acea SpA 0,32 0,21 -7,05 -2,28 9,40
Advent Technologies Holdings Inc 0,00 5,16 8,34 3,58 -
Aega -1,28 -7,20 -20,68 -10,98 4,27
Algonquin Power & Utilities Corp 0,00 0,33 -0,20 -0,91 -3,62
Algonquin Power & Utilities Corp 0,05 -0,11 -4,00 -2,81 -9,62
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,55 0,35 0,35 -1,09 31,78
Alliant Energy Corp 0,32 0,87 -1,53 -1,39 1,76
Ägare Kapital % Röster %
Børge Bjørneklett 20,50 20,50
AS Tanja 14,70 14,70
Ingulstad Holding 11,30 11,30
Umoe AS 8,90 8,90
Goldman Sachs 4,90 4,90
MP Pensjon 4,50 4,50
Sauar Invest 3,50 3,50
Caaby AS 1,20 1,20
Caceis Bank 1,20 1,20
JPMorgan 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-