Om bolaget (KLIMAT)

Klimator

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +6,78 %
 • Utv. idag SEK
  +1,20 SEK
 • Köp
  18,05
 • Sälj
  20,90
 • Senast
  18,90
 • Högst
  18,90
 • Lägst
  17,00
 • Antal
  3 286
 • Tid
  16:01:47

Klimator

Klimator är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av mjukvaruprogram. Programvaran är egenutvecklad och används huvudsakligen inom området vägklimatologi. Dataplattformen och sensorerna används för att förutse väderförhållanden längs olika vägnät. Kunderna består av större kunder verksamma inom fordonsindustrin. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden.
VD
Torbjörn Gustavsson
Ordförande
Per Danielsson
Hemsida
https://www.k...
Bransch
Teknik
Börsvärde
237 180 000 SEK
Klimator
13 400 000 aktier
Totalt
13 400 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-31
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-05-31
Delårsrapport
2021-05-19
Ordinarie utdelning Klimator
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-19
 • Utdelningsdag: -
2021-05-18
Bolagsstämma
2021-03-12
Extra bolagsstämma
2021-02-26
Årsrapport
2020-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,88 -1,13 0,14 3,34 35,06
01 Communique Laboratory Inc 1,35 5,63 -5,06 25,00 200,00
1911 Gold Corp 2,35 -7,45 -25,00 -14,71 -8,42
21Vianet Group Inc 5,71 12,51 4,06 -23,17 56,50
24SevenOffice -2,44 -8,40 -16,67 -40,89 -1,23
3D Systems Corp -1,10 -3,85 15,03 -3,76 294,23
48North Cannabis Corp 0,00 -8,33 6,45 -23,26 -17,50
8x8 Inc -0,08 -2,27 7,66 -17,90 71,54
9F Inc 2,82 22,18 122,90 35,81 -50,42
A10 Networks Inc 0,18 3,43 17,01 8,92 58,92
AAC Clyde Space 0,55 6,03 19,52 -4,72 -26,94
Ägare Kapital % Röster %
Jörgen Bogren 33,60 33,60
Torbjörn Gustafsson 33,60 33,60
Casselgren Innovation AB 4,80 4,80
Swedbank Försäkring 3,77 3,77
Magnus Greko 3,76 3,76
T-Bolaget AB 2,96 2,96
Avanza Pension 2,93 2,93
Nordnet Pensionsförsäk... 2,70 2,70
Emil Danielsson 2,00 2,00
Per Olof Danielsson 2,00 2,00
Datum för årsredovisning
2021-02-26
Räntetäckningsgrad
-6 955,66
Räntabilitet eget kapital %
-41,62
Balanslikviditet
583,18
Räntabilitet totalt kapital %
-32,92
Kassalikviditet
583,18
Ändring eget kapital %
248,32
Soliditet %
78,04
Ändring totalt kapital %
128,41
Kapitalomsättningshast.
31,32
Bruttomarginal %
150,56
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-103,72
Kundfordringar oms. hast.
46,16
Nettomarginal %
-105,10
Andel utdelad vinst %
0,00