Om bolaget (BARU)

Baru Gold Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,100
 • Sälj
  0,105
 • Senast
  0,100
 • Högst
  0,105
 • Lägst
  0,100
 • Antal
  96 723
 • Tid
  18:41:55

Baru Gold

Baru Gold är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guldförnödenheter. Kunderna återfinns huvudsakligen bland aktörer inom grossisthandeln. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Nord-och Sydamerika.
VD
Terry Filbert
Ordförande
Terry Filbert
Hemsida
https://barug...
Bransch
-
Börsvärde
18 015 373 CAD
Baru Gold Corp
180 153 730 aktier
Totalt
180 153 730 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-07-09
Bolagsstämma
2021-04-29
Delårsrapport
2021-01-29
Delårsrapport
2020-12-29
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-29
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-69,26
Balanslikviditet
291,47
Räntabilitet totalt kapital %
-59,83
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
81,99
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-