Om bolaget (HSTR)

Heliostar Metals Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,23 %
 • Utv. idag CAD
  -0,03 CAD
 • Köp
  0,89
 • Sälj
  0,90
 • Senast
  0,90
 • Högst
  0,93
 • Lägst
  0,88
 • Antal
  26 000
 • Tid
  20:49:38

Heliostar Metals

Heliostar Metals är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guldförnödenheter. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot grossisthandeln. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Nordamerika och Europa.
VD
Charles Funk
Ordförande
Jacques Vaillancourt
Hemsida
-
Bransch
-
Börsvärde
34 681 809 CAD
Heliostar Metals Ltd
37 292 268 aktier
Totalt
37 292 268 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-29
Bolagsstämma
2021-03-31
Årsrapport
2020-12-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-102,39
Balanslikviditet
668,85
Räntabilitet totalt kapital %
-93,58
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
95,58
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-