Om bolaget (OPT)

Opthea Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,33 %
 • Utv. idag USD
  -0,10 USD
 • Köp
  7,43
 • Sälj
  7,75
 • Senast
  7,44
 • Högst
  7,49
 • Lägst
  7,41
 • Antal
  1 004
 • Tid
  21:31:38

Opthea

Opthea är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar avancerade behandlingar för diverse ögonsjukdomar. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den australiensiska marknaden.
VD
Megan Baldwin
Ordförande
Jeremy Levin
Hemsida
-
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
330 820 840 USD
Opthea Ltd
43 875 443 aktier
Totalt
43 875 443 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-10-19
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,90 -0,13 0,83 -2,22 31,70
10X Genomics Inc -3,48 -1,17 4,85 -10,97 12,10
111 Inc -3,58 -8,50 -16,20 -4,44 -21,92
1Life Healthcare Inc -2,07 -3,00 9,32 -19,83 -32,21
22nd Century Group Inc -4,39 -3,08 -7,52 -7,82 267,46
23andMe Holding Co. 2,18 19,61 39,91 47,70 -
2cureX -0,26 -3,51 8,62 -5,88 6,81
4D Molecular Therapeutics Inc -3,39 3,26 -1,86 32,05 -
4D Pharma PLC 1,75 -5,03 3,56 -23,27 -
9 Meters Biopharma Inc 0,00 -1,53 -7,19 17,27 84,17
908 Devices Inc. -1,69 -4,88 -4,62 2,86 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-39,25
Balanslikviditet
1 030,64
Räntabilitet totalt kapital %
-34,86
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
90,15
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-