Om bolaget (TTCF)

Tattooed Chef Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,65 %
 • Utv. idag USD
  +0,13 USD
 • Köp
  20,24
 • Sälj
  20,28
 • Senast
  20,25
 • Högst
  20,35
 • Lägst
  19,70
 • Antal
  654 553
 • Tid
  18:23:41

Tattooed Chef

Tattooed Chef är verksamma inom livsmedelsbranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av livsmedelsprodukter inriktat mot gröna alternativ. Produkterna inkluderar huvudsakligen växtbaserade råvaror. Verksamheten drivs runtom den nordamerikanska hemmamarknaden via egna produktions- och distributionsanläggningar. Kunderna består huvudsakligen av grossister samt privata aktörer.
VD
Salvatore Galletti
Ordförande
Salvatore Galletti
Hemsida
https://ir.ta...
Bransch
Konsument, stabil
Börsvärde
1 631 937 203 USD
Tattooed Chef Inc
81 110 199 aktier
Totalt
81 110 199 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-03
Bolagsstämma
2021-05-12
Delårsrapport
2021-03-10
Årsrapport
2020-11-09
Delårsrapport
2020-09-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Konsument, stabil)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -0,53 1,21 4,29 36,82
17 Education & Technology Group Inc -2,14 -17,19 -21,96 -60,60 -
2U Inc 1,12 7,86 13,92 8,82 12,14
AAK 0,18 -2,87 0,73 0,49 18,05
AcadeMedia 1,57 1,04 -3,84 -6,95 21,79
Acme United Corp 0,28 -3,10 -1,06 4,37 103,40
Adecoagro SA 0,72 0,00 6,70 29,84 143,23
Adtalem Global Education Inc -1,84 -5,66 -4,06 -11,32 9,32
Afya Ltd -0,22 3,03 22,63 34,17 12,64
AgroFresh Solutions Inc -1,90 -2,36 -4,61 -8,00 -39,65
Agtira B -1,08 0,44 1,10 -1,08 4,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-05-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
640,17
Räntabilitet totalt kapital %
5,68
Kassalikviditet
547,51
Ändring eget kapital %
5 647,14
Soliditet %
86,32
Ändring totalt kapital %
59,97
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-