Om bolaget (BRW)

Brunswick Exploration Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,36 %
 • Utv. idag CAD
  -0,015 CAD
 • Köp
  0,265
 • Sälj
  0,270
 • Senast
  0,265
 • Högst
  0,285
 • Lägst
  0,265
 • Antal
  167 720
 • Tid
  21:59:59

Brunswick Resources

Brunswick Exploration är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget arbetar idag med prospektering samt vidare utvinning av ädelmetaller. Störst andel av råvarorna består av guldförnödenheter som vidare distribueras via återförsäljare samt grossister. Störst verksamhet återfinns inom Västafrika, där bolaget förfogar över egna produktionsanläggningar. En del av projekten drivs även i samarbete med övriga partners på marknaden.
VD
Chris Dupont
Ordförande
Chris Dupont
Hemsida
https://www.b...
Bransch
-
Börsvärde
36 783 519 CAD
Brunswick Exploration Inc
131 369 712 aktier
Totalt
131 369 712 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-21
Bolagsstämma
2020-09-15
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-