Om bolaget (EQOS)

Diginex Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -8,19 %
 • Utv. idag USD
  -0,44 USD
 • Köp
  4,92
 • Sälj
  4,93
 • Senast
  4,93
 • Högst
  5,29
 • Lägst
  4,38
 • Antal
  6 476 536
 • Tid
  21:54:58

8i Enterprises Acquisition Corp.

8i Enterprises Acquisition är ett bolag som går under benämningen SPAC - Special Purpose Acquisition Company. Bolaget strävar efter att förvärva ett eller flera bolag samt tillhörande tillgångar inom finansmarknaden, huvudsakligen via fusioner, börsnoteringar, förvärv, aktieköp och större omorganisationer. Bolaget verkar huvudsakligen inom den nordamerikanska marknaden.
VD
James Tan
Ordförande
James Tan
Hemsida
-
Bransch
Finans
Börsvärde
209 686 438 USD
Diginex Ltd
39 047 754 aktier
Totalt
39 047 754 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-29
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,90 -0,13 0,83 -2,22 31,70
180 Degree Capital Corp 0,42 -0,14 -1,24 -6,28 34,08
1st Constitution Bancorp -3,33 -3,33 -2,76 10,87 76,81
1st Source Corp -2,51 -1,83 -0,98 7,84 40,92
26 Capital Acquisition Corp 0,10 0,41 1,96 1,96 -
360 DigiTech Inc -1,52 -4,84 4,07 -4,89 83,49
49 North Resources Inc 0,00 0,00 -41,67 -36,36 -65,00
A-Mark Precious Metals Inc 1,20 6,29 24,07 47,21 124,31
ABG Sundal Collier Holding -0,22 -1,80 -0,64 -6,37 77,39
Aareal Bank AG -0,59 -0,44 11,40 33,56 66,52
Aberdeen International Inc 0,00 -9,38 -12,12 -42,00 262,50
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-