Om bolaget (MDX)

Medx Health Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,115
 • Sälj
  0,120
 • Senast
  0,120
 • Högst
  0,125
 • Lägst
  0,120
 • Antal
  169 000
 • Tid
  21:59:57

MedX Health

MedX Health är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar avancerad utrustning som används för sårbehandling. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs globalt med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Robert Von Der Porten
Ordförande
Robert Von Der Porten
Hemsida
https://medxh...
Bransch
-
Börsvärde
21 829 649 CAD
Medx Health Corp
181 913 745 aktier
Totalt
181 913 745 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-08-16
Bolagsstämma
2020-09-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-