Om bolaget (GPXMED)

GPX Medical

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,53 %
 • Utv. idag SEK
  +0,020 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,820
 • Högst
  3,820
 • Lägst
  3,800
 • Antal
  3 046
 • Tid
  17:29:37

GPX Medical

GPX Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot neonatalvård och är en utvecklare av medicinteknisk utrustning. Exempel på produkter som bolaget tillhandahåller till sjukvården inkluderar teknisk övervakning och uppföljning av lungkapaciteten hos tidigt födda spädbarn. Utöver huvudprodukten erbjuds diverse kringprodukter och engångsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
VD
Hanna Sjöström
Ordförande
Märta Lewander Xu
Hemsida
https://gpxme...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
39 994 962 SEK
GPX Medical
10 524 990 aktier
Totalt
10 524 990 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-20
Bolagsstämma
2021-05-20
Delårsrapport
2021-05-21
Ordinarie utdelning GPX Medical
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-21
 • Utdelningsdag: -
2021-08-17
Delårsrapport
2021-11-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2021-02-16
Årsrapport
2020-11-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,91 -0,54 -1,43 10,29 50,50
10X Genomics Inc 5,26 6,72 -25,84 -25,28 84,49
111 Inc 7,11 -7,06 -13,98 -61,86 36,13
1Life Healthcare Inc -0,15 -14,98 -21,53 -43,70 2,15
22nd Century Group Inc 1,03 -12,53 21,81 -4,40 414,31
2cureX 2,81 -1,04 24,09 -15,78 93,09
9 Meters Biopharma Inc 9,52 3,60 4,55 -46,76 85,86
Abbott Laboratories 0,72 -0,55 -4,89 -7,63 31,59
Abbvie Inc -0,07 0,27 7,97 11,84 28,41
Abcam PLC 0,55 -4,74 0,45 -15,40 -
Abcellera Biologics Inc -7,00 14,13 6,29 -27,79 -
Ägare Kapital % Röster %
Norsk Elektro Optikk AS 30,90 30,90
Nordnet Pensionsförsäk... 8,10 8,10
Avanza Pension 3,20 3,20
Magnus Kennedy 3,00 3,00
Pär Josefsson 3,00 3,00
Fårö Capital AB 2,40 2,40
Hanna Sjöström 2,30 2,30
Ian Ben Hayes 2,20 2,20
Lars Hardell 2,20 2,20
Märta Lewander Xu 2,10 2,10
Datum för årsredovisning
2021-02-16
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-28,52
Balanslikviditet
720,04
Räntabilitet totalt kapital %
-25,87
Kassalikviditet
720,04
Ändring eget kapital %
119,59
Soliditet %
90,68
Ändring totalt kapital %
112,41
Kapitalomsättningshast.
0,12
Bruttomarginal %
8 622,58
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-21 661,29
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-21 667,74
Andel utdelad vinst %
0,00