Om bolaget (U)

Unity Software Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,38 %
 • Utv. idag USD
  +2,57 USD
 • Köp
  110,42
 • Sälj
  110,50
 • Senast
  110,46
 • Högst
  111,84
 • Lägst
  107,43
 • Antal
  3 043 439
 • Tid
  18:52:07

Unity Software

Unity Software är verksamma inom teknikbranscen. Bolaget är specialiserade inom tillhandahållandet av mjukvarulösningar. Exempel på produkter som bolaget erbjuder inkluderar grafiska 3D-verktyg för framställandet av bilder och övrigt innehållsbaserat material. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden, där kunderna huvudsakligen består av medelstora företagskunder och professionella privatanvändare.
VD
John Riccitiello
Ordförande
John Riccitiello
Hemsida
https://unity...
Bransch
-
Börsvärde
30 146 336 596 USD
Unity Software Inc
279 417 338 aktier
Totalt
279 328 287 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-17
Bolagsstämma
2021-05-11
Delårsrapport
2021-02-04
Årsrapport
2020-11-12
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-04
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-13,29
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-10,49
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
417,15
Soliditet %
76,26
Ändring totalt kapital %
250,16
Kapitalomsättningshast.
28,92
Bruttomarginal %
77,69
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-35,05
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-36,28
Andel utdelad vinst %
-