Om bolaget (EXS)

Exsitec Holding

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,66 %
 • Utv. idag SEK
  -7,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  143,20
 • Högst
  150,20
 • Lägst
  137,00
 • Antal
  20 733
 • Tid
  17:29:50

Exsitec

Exsitec är ett IT-konsultbolag som är verksamma inom digitaliseringen av små och medelstora bolag. Bolaget är en återförsäljare och implementationsspecialist av olika mjukvaror bland annat inom områden som affärssystem, beslutsstöd, elektronisk fakturahantering och CRM / kundhantering. Bolaget levererar kompletta och integrerade lösningar som fungerar tillsammans med kundens övriga IT-system.
VD
Johan Kallblad
Ordförande
Peter Viberg
Hemsida
https://www.e...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 886 833 878 SEK
Exsitec Holding
11 705 000 aktier
Totalt
12 562 143 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-08-11
Delårsrapport
2021-11-10
Delårsrapport
2022-02-08
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-05-04
Delårsrapport
2021-05-04
Bolagsstämma
2021-02-11
Årsrapport
2020-11-02
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 1,94 1,37 13,61 46,98
01 Communique Laboratory Inc 4,00 5,41 30,00 62,50 188,89
1911 Gold Corp -2,82 16,95 25,45 35,29 38,00
21Vianet Group Inc 4,07 -7,53 -19,73 -36,44 56,84
24SevenOffice -2,37 -6,25 -8,08 -22,35 46,02
3D Systems Corp 3,85 -11,11 -21,60 -60,09 156,78
48North Cannabis Corp -2,70 9,09 -2,70 -34,55 -2,70
8x8 Inc 0,48 -10,10 -10,04 -17,41 56,48
9F Inc 1,43 -5,96 -15,48 -17,44 -76,29
A10 Networks Inc 1,33 5,40 -4,38 -13,25 30,44
AAC Clyde Space 2,62 3,88 -5,04 -32,49 -26,02
Ägare Kapital % Röster %
Standout Capital 42,70 42,70
Syntrans AB 27,30 27,30
Southstreet Invest AB 11,10 11,10
Creades 6,10 6,10
Cliens Kapitalförvaltn... 3,70 3,70
Syringa Capital AB 1,20 1,20
Emma Billenius 0,40 0,40
Fredrik Lundell 0,40 0,40
Magnus Sewerin 0,30 0,30
Anna Gustafsson 0,20 0,20
Datum för årsredovisning
2021-02-11
Räntetäckningsgrad
1 273,36
Räntabilitet eget kapital %
9,97
Balanslikviditet
202,37
Räntabilitet totalt kapital %
6,28
Kassalikviditet
201,31
Ändring eget kapital %
49,79
Soliditet %
68,09
Ändring totalt kapital %
10,51
Kapitalomsättningshast.
134,79
Bruttomarginal %
51,08
Varulagrets oms. hast.
0,24
Rörelsemarginal %
5,04
Kundfordringar oms. hast.
16,08
Nettomarginal %
4,66
Andel utdelad vinst %
597,78